Tarkenna hakua

Katselmukset

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset.

Katselmustilaukset, puh (02) 588 4815

Rakennustarkastajat suorittavat tarvittavat katselmukset sovittuina aikoina.

Lupapäätöksestä tulee tarkastaa mitä katselmuksia on edellytetty suoritettavaksi rakennushankkeessa. Ennen katselmuksen tilaamista tulee kaikki hankkeen sen hetkiseen toteutusvaiheeseen liittyvät suunnitelmat olla toimitettu sekä hankkeen aiemmat katselmukset suoritettu hyväksyttävästi.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset noin viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Katselmustilaukset ja aloittamisilmoitukset: 

  • Katselmustilaukset, puh (02) 588 4815

  • Rakennusten paikkamerkinnät ja sijaintikatselmukset rpm@kaarina.fi

  • Katselmustilausta tehdessäsi muistathan kohteesi lupanumeron

  • Aloittamisilmoituksen voit tehdä myös sähköpostitse, rakennusvalvonta@kaarina.fi

Katselmuksien katselmuspöytäkirjat toimitamme postitse noin 1 viikon kuluessa varsinaisesta katselmuksesta.