Tarkenna hakua

Rakennusvalvonta opastaa lupa-asioissa

Rakennusvalvonta käsittelee kaikki rakentamiseen liittyvät luvat. Toimin­nallaan se pyrkii ohjaamaan kaupunkikuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukasta rakentamista.

Alueen rakennustarkastaja opastaa rakentajaa hankkeen alkukes-kustelussa. Suunnitelmiin liittyvissä ohjauksissa edellytetään pääsuunnittelijan mukanaoloa.

Ajankohtaista, muutoksia:


Rakennusvalvontatoimisto on suljettuna toistaiseksi. Palvelemme teitä puhelimella tai sähköpostitse. Yhteydenotot ensisijaisesti henkilöiden suoriin puhelinnumeroihin ja sähköposteihin. Päivystävänä numerona (arkisin klo 9.00 - 15.00) toimii puh. 02 588 4816

Rajoitetusti toimivat palvelut:

 • Vain välttämättömät katselmukset suoritetaan.

 • Suunnittelukokouksia tai vastaavia ei järjestetä.

 • Toimitettavat asiakirjat: Toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti suoraan ko. henkilön sähköpostiin, tai jos tämä ei ole tiedossa, yleisosoitteeseen rakennusvalvonta@kaarina.fi

  • Lupakuvat ja erityissuunnitelmasarjat on edelleen toimitettava paperisina. Ne on mahdollista jättää Kaarinan kaupungin postilaatikkoon (Oskarintalo, B-rapun ulkopuolella Pyhän Katariinan tien puolella) tai rakennusvalvontatoimiston ovessa olevan postiluukun kautta.

 • Arkistosta tilattujen asiakirjojen katselumahdollisuutta ei pystytä järjestämään.


Katselmukset: 

Katselmusten suorittaminen on ruuhkautunut. Katselmusaika tulee tilata vähintään 2-3 viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa!

Ennen aloituskokouksen ja käyttöönottokatselmuksen tilaamista on huolehdittava, että lupaehdoissa määritellyt dokumentit on toimitettu ja  mittauspuolen toimenpiteet on suoritettu. Suoritemerkintöjen tulee näkyä järjestelmässä katselmusaikaa sovittaessa. Merkinnät näkyvät noin 2 viikon päästä tilauksesta.


Lupakäsittely:

Rakennusvalvonnan lupien tavoitteellinen käsittelyaika on 6-8 viikkoa edellyttäen että:

 • kaikki asian ratkaisemiseksi tarpeelliset asiakirjat ja tiedot on toimitettu.
 • naapurien kuuleminen on tehty hakijan toimesta.
 • hanke soveltuu esitettyyn ympäristöönsä.
 • suunnitelmien sisältö ja laatutaso mahdollistavat lupakäsittelyn (luvan liiteaineistona toimimisen).

Tavoitteellinen käsittelyaika voi olla pidempi:

 • kevään ja kesän aikana.
 • hankkeissa, jotka edellyttävät esim. museo- ja tieviranomaisten lausuntoa.

Lupa-asioihin liittyviä tiedusteluita voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen rakennusvalvonta(at)kaarina.fi.


RAKENNUSVALVONTA

Asiakaspalvelu                     (02) 588 4816                                 Katselmustilaukset              (02) 588 4815

Toimisto avoinna                    arkisin klo 9.00 – 15.00

Käyntiosoite                           Puntarikatu 3,  II kerros

Postitusosoite                         Oskarinkatu 4,
                                             PL 12, 20781 Kaarina

Sähköpostiosoite, toimisto       rakennusvalvonta@kaarina.fi

Sähköpostiosoite, hlöt             etunimi.sukunimi@kaarina.fi

Kaupungin palvelupisteet palvelevat myös rakennusvalvonta-asioissa:
Palvelupiste Fiskari, Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1, Kaarina
Piikkiön palvelupiste, Piikkiön kirjasto, Hadvalantie 9, Piikkiö

RAKENNUSTARKASTAJAT JA ALUEJAKO

Alue A ja K (mm. Auranlaakso, Littoinen, Kuusisto)
Rakennustarkastaja Miika Kankaanranta                       050 373 1260

Alue C (mm. keskusta, Piispanristi, Voivala, Tuorla)
Rakennustarkastaja Jyrki Toivanen                               050 373 2433  

Alue P (mm. Piikkiö, Harvaluoto, Runko)                      050 314 6021
Rakennustarkastaja Taina Heinonen                        


LVI-, energia- ja jätevesiasiat
LVI-tarkastaja Petteri Kerminen                                    050 410 8581

Tarkastajien vastaanottoaika tiistaisin klo 9-11 ilman ajanvarausta
(enintään 10 min/ asiakas). Muina aikoina vain ajanvarauksella. Toistaiseksi vastaanotot on peruttu.


Toimiston johtaminen
Johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä                    050 373 2698

TOIMISTOPALVELUT  

Asiakas- ja arkistopalvelu Satu Sirpiö                            (02) 588 4816

Katselmustilaukset Pia Pulkkinen                                   (02) 588 4815

Sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus                  rpm@kaarina.fi
(tai palvelupiste Fiskari / Piikkiön palvelupiste)

Arkistopalveluaika tiistai-torstai klo 9-14.
Asiakirjojen noutotilaukset päätearkistosta, kopiointipalvelu.

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS, VÄESTÖNSUOJA-ASIAT

Palotarkastaja Toni Laaksonen                                       050 431 9685
(sähköposti toni.laaksonen(at)turku.fi)

KARTTA-AINEISTOTILAUKSET, maanomistukset naapurien kuulemistapauksissa (kaupungintalo II krs)

Toimistosihteeri Teija Wahlberg                                      050 314 5160Yhteystiedot


Rakennustarkastaja
Toivanen Jyrki
050 373 2433

Rakennustarkastaja
Kankaanranta Miika
050 373 1260

Rakennustarkastaja
Heinonen Taina
050 314 6021

LVI-tarkastaja
Kerminen Petteri
050 410 8581


Toimistosihteeri
Pulkkinen Pia
(02) 588 4815

Toimistosihteeri
Sirpiö Satu
(02) 588 4816