Tarkenna hakua

Maisematyöluvat


Maisematyölupa edellytetään kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä.

Lupa on tarpeen vain asemakaava- ja kieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Maa-ainesten ottamiseen muulla alueella tarvitaan yleensä maa-aineslain mukainen lupa.