Tarkenna hakua

Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Rakennusluvan sijasta toimenpidelupa tai -ilmoitus edellytetään Kaarinan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

 • Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen asemakaava-alueella
 • Julkisivun huomattavaa muuttamista varten, kattomuodon muuttaminen
 • Muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen
 • Erillislaitteen, kuten suurehko antennin pystyttämiseen

Toimenpideluvassa edellytetään samat asiakirjat kuin rakennusluvassakin.

Toimenpideilmoitus tarvitaan mm.

 • Kevytrakenteisessa rakennelmassa minkä kokonaisala on
  10-15m2. Etäisyydet rajoista ja rakennuksista vähintään 4 metriä
 • Yli 120 cm korkean aidan rakentaminen
 • Maalämpöjärjestelmän rakentaminen haja-asutusalueella
 • Rakennuksen julkisivun muuttaminen
 • Katteen tai sen värityksen muuttaminen
 • Ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen
 • Katukuvaan vaikuttavan markiisin tai mainoslaitteen asentaminen
 • Ikkunajaon muuttaminen

Toimenpideilmoitukseen tulee toimittaa toimenpideilmoitus hakemus, selvitys omistusoikeudesta ja 2 sarjaa suunnitelmia.

Lomakkeita saa yhteispalvelupisteestä, rakennusvalvontatoimistosta tai rakennusvalvonnan sivuilta kohdasta lomakkeet.