Tarkenna hakua

Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Rakennusluvan sijasta toimenpidelupa tai -ilmoitus edellytetään Kaarinan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Toimenpidelupa tarvitaan mm.

  • Maalämpöjärjestelmän rakentamiseen asemakaava-alueella
  • Julkisivun huomattavaa muuttamista varten, kattomuodon muuttaminen
  • Muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentamiseen
  • Erillislaitteen, kuten suurehko antennin pystyttämiseen

Toimenpideluvassa edellytetään samat asiakirjat kuin rakennusluvassakin.

Toimenpideilmoitus tarvitaan mm.

  • Kevytrakenteisessa rakennelmassa minkä kokonaisala on
    10-15m2. Etäisyydet rajoista ja rakennuksista vähintään 4 metriä
  • Yli 120 cm korkean aidan rakentaminen
  • Maalämpöjärjestelmän rakentaminen haja-asutusalueella
  • Rakennuksen julkisivun muuttaminen
  • Katteen tai sen värityksen muuttaminen
  • Ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen
  • Katukuvaan vaikuttavan markiisin tai mainoslaitteen asentaminen
  • Ikkunajaon muuttaminen

Toimenpideilmoitukseen tulee toimittaa toimenpideilmoitus hakemus, selvitys omistusoikeudesta ja 2 sarjaa suunnitelmia.

Lomakkeita saa yhteispalvelupisteestä, rakennusvalvontatoimistosta tai rakennusvalvonnan sivuilta kohdasta lomakkeet.