Tarkenna hakua

Rauhalinnan kerrostalotontit 


Kaarinan kaupunki luovuttaa kerrostalotontteja Rauhalinnan keskiosan asemakaava-alueelta. Rauhalinnan alue sijaitsee välittömästi Kaarinan keskustan itäpuolella. Tavoitteena on rakentaa arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen uusi asuinalue. Asemakaava mahdollistaa monien erityyppisten asuntojen rakentamisen (kerrostalot, pienkerrostalot, rivitalot, erilaiset kytketyt pientalot ja näiden yhdistelmät sekä omakotitalot).

Ehdotuksien arviointiperusteina ovat:

- ehdotuksen arkkitehtoninen laatu

- muodostuva kaupunkikuva ja soveltuminen kokonaisuuteen

- hulevesien hyödyntäminen

- aurinkoenergian hyödyntäminen ja energiatehokkuus

- asuntovalikoiman monipuolisuus

- pysäköinti- ja liikennejärjestelyjen toimivuus

- pihan oleskelualueiden viihtyisyys

- toteutettavuus ja toteutuksen aikataulu

Kaarinan kaupunki sitoutuu rakentamaan alueen kadut ja vesihuollon valmiiksi vuoden 2018 aikana, jonka jälkeen tontit ovat rakentamiskelpoisia. 

Kaupunki luovuttaa jäljellä olevat tontit neuvottelumenettelyllä. Tonteille voi tehdä alustavan varauksen. Myyntipäätös tehdään, kun kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt kohteen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma korvaa ennen rakennuslupaa edellytetyn korttelisuunnitelman, ja siinä esitetään alueen käytön lisäksi pysäköinti- ja pelastustiejärjestelyt sekä julkisivuluonnoksia, joista ilmenee värit ja käytettävät materiaalit

Alla hinnasto, jossa vapaat tontit.


KortteliTonttiAla,  noin m2 Rak.oikeus, noin k-m2Tontti, €Kadut, €Yhteensä, €
AK615911837200028200078000360000
AK615921635170023900067000306000
AK615941675200028200078000360000
AK615951663170023900067000306000
AK615971397160022500063000288000
AK615981395170023900067000306000

Tontteihin liittyvät kysymykset ja niiden vastaukset:

1. AK-kortteleiden paikoitus sijoittuu pääosin LPA-tonteille, joista osuus luovutetaan kullekin asuintontille (ilmeisesti likimain asemakaavaan piirretyn rajauksen mukainen määräala). Jääkö rakentamisvelvoite LPA-tonteista AK-kortteleiden toteuttajille, vai onko sitä joiltain osin huomioitu kadunrakentamiskustannuksissa?

Vastaus:  LPA-tonttien rakentamisvelvoite tulee AK-tonttien toteuttajille. Kadunrakennusmaksu pitää sisällään kaupungin katujen rakentamisen.


AINEISTOT JA ASIAKIRJAT:


Kartat, kaava ja rakentamistapaohje:


Ilmakuvat:Katusuunnitelmat:


Geotekniset selvitykset:


Tonttien luovutus: