Tarkenna hakua

Hulevesi

Kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja mahdollisesti piha-alueelta kerättävistä sadevesistä muodostuu yhdessä kiinteistön hulevesi, jota ei saa johtaa jätevesiviemäriin.

Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon. Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on pääosin jo tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin.

Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön.

Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia sekä jätevesien johtamisessa että jätevesien puhdistuksessa. 

Johtamisessa syntyy ylimääräisiä pumppauskustannuksia ja ylimääräinen vesi aiheuttaa vaikeuksia viemäreiden kapasiteetin suhteen. Puhdistuksen kapasiteetti ei riitä hulevesien puhdistukseen, ja näin puhdistamon teho laskee.

Yhteyshenkilö

Yhdyskuntainsinööri
Heinonen Pirkkoliisa
(02) 588 4850
050 373 2418