Tarkenna hakua

Hulevedet

Kiinteistöjen perustusten kuivatusvesistä, kattovesistä ja piha-alueelta kerättävistä sadevesistä muodostuu yhdessä kiinteistön hulevedet.

Kiinteistöjen on huolehdittava hulevesien johtamisesta muualle kuin jäteveden joukkoon.

Uusien kaava-alueiden kunnallistekniikka on tehty siten, että kiinteistöt voivat liittyä yleiseen hulevesiviemäriin. Vanhoilla alueilla kiinteistöjen kuivatus perustuu yleensä avo-ojien käyttöön.

Kaarinassa ei peritä hulevesimaksua.

Hulevesiasioista Kaarinassa vastaa kaupungin Infrapalvelut. Hulevesiasioista voit kysyä lisää kaupungininsinööri Risto Saarelta p. 050 373 2655.

Hulevesiviemärit on esitetty johtokartassa. Johtokarttaotteen voit tilata piirtäjä Maija Nurmelta p. 050 373 0082.

Hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin ei ole sallittua

Viemäriverkkoon johdettu hulevesi aiheuttaa ongelmia viemäriputkistossa, pumppaamoilla ja jätevesien puhdistamolla. 

Hulevesistä syntyy ylimääräisiä pumppauskustannuksia jätevedenpumppaamoilla. Ylimääräinen vesi aiheuttaa tulvariskin jätevesiviemäreissä ja pumppaamoilla. Puhdistamolla laitoksen kapasiteetti ei riitä ylimääräisten hulevesien puhdistukseen ja puhdistamon teho laskee.