Tarkenna hakua

Kehittämissuunnitelma

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi vesihuollon kehittämissuunnitelman ja vahvisti vesihuollon toiminta-alueen kokouksessaan 20.12.2010 § 160

Kehittämissuunnitelman

laatiminen/päivitys perustuu vesihuoltolakiin, jonka mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. 

Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, vaan suunnittelua ohjaava työkalu, jota voivat hyödyntää kuntalaiset, kunnan päättävät ja toimeenpanevat tahot sekä toiminta-alueellaan vesihuollosta vastaava vesihuoltolaitos.

Vesihuollon kehittämissuunnitelman tavoitteena

on tutkia ja selvittää vedenhankinnan ja jätevedenkäsittelyn kehittämisratkaisut niin taajama-alueilla kuin haja-asutusalueilla. Suunnitelma on laadittu vuoteen 2030 saakka.