Tarkenna hakua

Vesihuoltoon liittyminen

Vesihuoltoon kuuluu vesijohdon ja jätevesiviemärin lisäksi myös hulevesiviemäri. Useilla kaupungin asuinalueilla on mahdollista liittyä vain osaan näistä. 

Kiinteistön liittämiseksi

yleiseen vesihuoltoverkkoon tulee liittyjän toimittaa vesihuoltolaitokselle hakemus, jonka pohjalta käynnistetään liittymissopimuksen valmistelu. Lomake palautetaan vesihuoltolaitokselle. 

Kiinteistön luovutuksen

yhteydessä tulee vanhan liittyjän tehdä sopimuksen siirtoilmoitus, jolla kiinteistön vesihuoltoliittymät siirretään uudelle liittyjälle (eli omistajalle).

Lomakkeessa ilmoitetaan vesimittarin lukema luovutushetkellä, vanhan liittyjän uudet yhteystiedot loppulaskua tai ennakkomaksun palautusta varten sekä uuden liittyjän tiedot.

Ilmoituksen allekirjoittaa vanha liittyjä ja siirtoilmoitus toimitetaan vesihuoltolaitokselle.

Omistajan suostumus vesilaskujen lähettämiseen vuokralaiselle

Mikäli vuokrasopimuksen mukaan vuokralainen vastaa vesimaksuista ja laskut lähetetään hänelle, tulee vuokranantajan ja vuokralaisen allekirjoittaa suostumuslomake. Allekirjoituksella vuokranantaja hyväksyy laskujen postittamisen vuokralaiselle. Vuokranantaja/kiinteistön omistaja on vesihuollon asiakkaana viime kädessä vastuussa laskujen maksamisesta.

Ohessa on linkit, joista lomakkeet aukeavat pdf-tiedostoina.


Vesihuoltolaitoksen 1.1.2016 voimaan tullut hinnasto alla
Lisätietoja


Taloliitosten liittämistilaukset

Toimistosihteeri
Huunonen Tuula
(02) 588 4852
050 314 5219