Tarkenna hakua

Vesijohtovesi Kaarinassa

Kaarinan vesijohtoverkoston vesi on nyt tekopohjavettä. Vettä desinfioidaan klooraamalla sitä lievästi Laakkarin alavesisäiliöllä ennen jakeluverkkoon johtamista. Veden laadunvalvontaa toteutetaan yhdessä terveydensuojeluviranomaisten kanssa.

Lähtevää vettä tutkitaan

Kaarinan vesihuoltolaitoksen toimittama vesi on Virttaan ja Oripään pohjavedenottamoilta pumpattua tekopohjavettä. Veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti Turun Seudun Vesi Oy:n toimesta pohjavedenottamoilla, vesisäiliöistä ja mittausasemilta otetuilla näytteillä.

Jatkuva valvonta Kaarinassa

Jakeluverkon vedenlaatua tutkitaan eri puolilta Kaarinan vesijohtoverkostoa otettavien vesinäytteiden avulla. Nämä näytteet otetaan Kaarinan vesihuoltolaitoksen toimesta ja ne tutkitaan puolueettomassa laboratoriossa. Tutkimustulokset toimitetaan tiedoksi terveydensuojeluviranomaiselle sekä myös muille TSV:n osakaskunnille.

Veden laatua verrataan terveydellisin perustein asetettuihin laatuvaatimuksiin sekä laatusuosituksiin, jotka eroavat laatuvaatimuksista siten, ettei niitä ole asetettu terveydellisin perustein. Laatuvaatimukset ja -suositukset on määritelty Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000 ja kaikkia näitä aineita tutkitaan eri vaiheessa vedenjakeluverkostoa.

Talousvesiraportit:


Veden laatu kuluttajilla

Vuoden 2012 aikana ei tutkituissa näytteissä havaittu terveydellisten laatuvaatimusten mukaisten raja-arvojen ylityksiä.

Kaarinan verkoston vesijohtoveden Ph- arvo on 8,3 ja kokonaiskovuus on viimeisimmän tutkimustuloksen mukaan 0,49 mmol/l eli vesi on pehmeää. Veden fluoridipitoisuus on 0,09 mg/l. Tarkemmat tiedot tutkimustuloksista saa sivun oikean reunan liitetiedostoista. Tutkimusselosteen näyte on otettu mittauskaivosta MV9, jonka kautta pääosa Kaarinaan johdettavasta vedestä tulee.

Lisätietoja vesiasioista saa tarvittaessa Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitokselta.

Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitos