Tarkenna hakua

Mieti, mitä huuhtelet viemäriin

Viemäreiden sietokyky on rajallinen. Vessan kautta viemäriin ei tulisi huuhtoa wc-paperia lukuun ottamatta mitään, mikä ei ole kulkeutunut ruuansulatuksemme läpi.

Toisin kuin wc-paperi esimerkiksi vaipat, terveyssiteet, käsipyyhkeet ja talouspaperit ovat rakenteeltaan sellaisia, etteivät ne hajoa helposti viemäriin jouduttuaan ja niiden huuhtominen viemäriin lisää viemäritukosten riskiä.

Vaikka viemäritukoksia ei aiheutuisikaan, joudutaan viemäriin kuulumattomien ainesten vuoksi tekemään jätevesipumppaamoilla ja jätevedenpuhdistamolla lisätyötä niiden poistamiseksi ja näin jäteveden johtamisen sekä käsittelyn kustannukset nousevat. Kohoavat kustannukset kertyvät kaikkien meidän maksettavaksemme jätevesimaksujen muodossa ja ylimääräiset erät lisäävät maksujen korotuspaineita.