Tarkenna hakua

Tulevaisuus on mahdollisuus

Piispanlähteen nuorisotilalta tavoitan kaksi etsivää nuorisotyöntekijää: Leena Miettisen ja Jere Järvisen. Kyseinen nuorisotila on heidän toimipisteensä, mutta liikkuvaa työtä tekevät nuorisotyön ammattilaiset voi tavoittaa myös muualta. Työtä tehdään mm. kahviloissa, kaupoissa ja risusavotassa. Mitä hyvin pientä ammattikuntaa edustavat Leena ja Jere työssään oikein etsivät?

Leena on työskennellyt Kaarinan kaupungilla vuodesta 2003 alkaen. Etsivänä nuorisotyöntekijänä hän on ollut Kaarinassa niin kauan, kuin toimintaa on täällä järjestetty – vuodesta 2009 alkaen. Jere aloitti Leenan työparina 2015, nuorisotyöntekijänä vuonna 2000.

Etsivä nuorisotyö on 17–29-vuotiaille nuorille suunnattua toimintaa. Kyseiset nuoret saattavat olla ilman koulutus- tai työpaikkaa, tarvita apua opiskelu- tai työnhaussa tai elämänhallinnassa. Leenan ja Jeren työnä on tarjota nuorille eväitä elämään, tukea tulevaisuuden muokkaamisessa ja nykyhetkessä. Tarpeen mukaan Leena ja Jere ohjaavat nuoria muiden, kyseiselle nuorelle tarpeellisten palvelujen pariin.

”Toimintamuotoja ovat yksilö- ja ryhmämuotoinen ohjaus sekä avoin toiminta, jota toteutetaan nuorisotilassa. Avoimessa toiminnassa pelataan, istuskellaan ja jutellaan, ollaan läsnä ja kuunnellaan.”

EtsivätJereJärvinenjaLeenaMiettinen.jpg

Ihmisenä ihmiselle

Yksilöohjauksessa etsivä nuorisotyöntekijä on nuoren rinnalla, vaikka sohvalla istuskellen. Vaikeistakin asioista puhuminen tulee nuorelle helpommaksi, kun työntekijän ja nuoren välissä ei ole kuulustelupöytää. Leena ja Jere auttavat nuorta käytännön asioiden hoidossa: työtehtävänä voi olla käytännön opastus vakuutuksen ottamisessa, työhakemuksen tekemisessä tai vaikkapa tutustuminen kaupassa käyntiin. Tavoitteena on saada nuoren elämänhallinta kehittymään siten, että nuori pärjää tulevaisuudessa omillaan.

Ryhmämuotoista ohjausta Leena ja Jere järjestävät kerrallaan maksimissaan seitsemän hengen ryhmälle. Ryhmässä toteutetaan kuntouttavaa työtoimintaa yli 18-vuotiaiden kanssa. Ryhmä kokoontuu vuoden ajan kaksi kertaa viikossa nelisen tuntia kerrallaan. Toimintaan kuuluu oppilaitoskäyntejä, liikuntamuotojen kokeilua ja erilaisia talkoomuotoisia töitä. Ryhmien kanssa on mm. maalattu venettä ja kerätty risuja.

Joustavuutta vaaditaan

Etsivän nuorisotyöntekijän työtä on ennalta vaikea suunnitella, sillä työ on asiakaslähtöistä. Jos tarve vaatii, työntekijä joustaa työajoissaan ja on nuoren tukena myös ilta-aikoihin sijoittuvissa tilanteissa. Ajoittain Leena ja Jere tekevätkin siis iltapainotteista työtä, vaikka eivät varsinaista vuorotyötä teekään.

”Parasta työssä ovat onnistumiset. Ne voivat olla pieniä, mutta nuoren elämän kannalta suuria.”

Leena ja Jere kokevat saavansa avoimet mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa työtään. Vapaa-aikaansa Leena ja Jere viettävät tahoillaan omien perheidensä parissa. Leenalle liikkuminen on tärkeä vapaa-ajan harrastus, Jere suuntaa aina kesän tullen veneilemään.