Tarkenna hakua

Pyörät pyörimässä perheiden tueksi

Terhi Vierikko aloitti Kaarinan kaupungilla vuonna 2014 lastensuojelun perhetyön koordinaattorin työssä. Perhekeskuksen toiminnan käynnistyttyä vuonna 2015 Terhi aloitti siellä esimiehenä. Yhteistyönsä Kaarinan kaupungin kanssa hän oli aloittanut jo aiemmin. Hän oli työskennellyt kymmenen vuoden ajan yksityissektorilla Piikkiössä lastenkodin johtajana, joten uusi työnantaja oli vanha tuttu.

Perhekeskuksessa työskentelee moniammatillinen 26-hengen työyhteisö. Perhekeskuksen lähihoitajat, lastenohjaajat, sosionomit, psykologit, sosiaalityöntekijät, lastenvalvoja, toimintaterapeutit ja sairaanhoitajat tarjoavat nopeaa ja intensiivistä apua kaarinalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Toimintaan sisältyy lyhytkestoista ohjausta ja neuvontaa, akuuttiin tarpeeseen pohjautuvaa lapsiperheiden kotipalvelua, pitkäkestoiseen asiakassuhteeseen nivoutuvaa apua – ja kaikkea näiden väliltä. Palveluita toteutetaan niin ryhmämuotoisesti kuin yksilöllisinä toimintoina asiakkaiden ollessa 0-25-vuotiaita lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

TerhiVierikko.JPG

”Ei ole olemassa niin pientä ja vähäpätöistä asiaa, etteikö perhekeskukseen voisi olla yhteydessä.”

Terhi viihtyy työssään, jota saa tehdä ihmisten parissa. Perhekeskuksen tiimivastaavat ovat arjen työssä tukena. Työn keskiössä Terhillä on tuottaa yhdessä perhekeskuksen väen kanssa kuntalaisille entistä paremmat palvelut. Hänellä on halu viedä asioita eteenpäin ja hän onkin aktiivisesti mukana kehittämässä toimintatapoja. Ajatuksena ja toiveena on, että kynnys ottaa yhteys perhekeskukseen madaltuisi entisestään.

”Ihan jokaisesta kunnasta ei vastaavanlaista perhekeskusta löydy.”

Ilman yhteistyötä Terhi ei työssään onnistu. Yhteistyötä tehdään mm. varhaiskasvatuksen, nuorisopalveluiden, koulujen ja terveyspalveluiden kanssa. Hallituksen kärkihankkeena oleva LAPE-hanke on mahdollistanut Terhille kehittämistulosten viestinviennin myös muualle maakuntaan. Kaarina kun tunnetusti on edelläkävijänä monessa asiassa.

Meiningistä virtaa

Kaarina on Terhin mukaan sopivan kokoinen kaupunki. Työntekijöitä yhdistää yhdessä tekemisen –meininki, josta saa virtaa myös oman työn tekemiseen. Työssä jaksamista tukee työmatkojen taittaminen polkupyörällä ja aktiivinen arki, jota Terhi saa toteuttaa lastensa kanssa. Rauhallinen mökkeily toimii myös Terhin hyvinvoinnin tukena.


Lisää Kaarinan kaupungin siisteimmät duunit -juttusarjan tarinoita luettavissa täältä...