Tarkenna hakua

Opiskelijat kertovat

Millaista on työharjoittelu Kaarinassa? Tutustu opiskelijoiden kertomuksiin ja kokemuksiin.

Mira suoritti työharjoittelun Vuorokoti Rinkelissä KaarinassaMonipuolista oppia Vuorokoti Rinkelissä

Lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön suuntautuva (sosionomi AMK), 25-vuotias Mira Nieminen suoritti opintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson kaarinalaisessa Vuorokoti Rinkelissä.  Viisi viikkoa kestävän harjoittelun aikana Mira tutustui palveluiden tuottamiseen, johtamiseen ja kehittämiseen.

- Sain Rinkelissä hyvää ohjausta ja osallistuin monipuolisesti johtajan ja talon töihin, kertoo Mira.

Vuorokoti Rinkelissä annetaan ympärivuorokautista varhaiskasvatusta lapsille, joiden molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä.  Rinkelissä hoidetaan lapsia ikähaarukalla 9 kk - 7 vuotta.

- Harjoitteluni aikana suunnittelin työvuoroja, osallistuin palavereihin ja tein esityslistoja, olin siis mukana päiväkodinjohtajan työssä, Mira kuvailee.

Mira toteaa viihtyneensä Rinkelissä tosi hyvin ja kehuu, että työyhteisö otti hänet hyvin mukaan. Harjoittelunsa aikana Mira oppi tuntemaan päiväkodinjohtajan työn sen kaikkine osa-alueineen, kuten henkilöstö ja -talousjohtaminen, hallinto sekä lasten päivähoitoon tuleminen.

Harjoittelu tuo haasteita niin harjoittelijalle kuin ohjaajallekin. Viiden viikon harjoittelun aikana eteen tulee paljon uusia asioita, eikä niin lyhyessä ajassa ehdi kunnolla kaikkea sisäistää. Myös ohjaajan aika muun työn ohessa on rajallinen.

- Kaiken kaikkiaan Rinkeli on hyvä oppimisympäristö, jossa saa hyviä oppeja tulevaisuuteen. Voin suositella, hehkuttaa Mira.

Anna PesonenAntoisa harjoittelujakso Valmakodissa

Valmakoti tarjoaa pitkäaikaista laitosasumista kaarinalaisille ikäihmiselle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Anna Pesonen, 23-vuotias lähihoitajaopiskelija, suoritti vanhustyön harjoittelujaksonsa Piikkiössä sijaitsevassa Valmakodissa.

Annan mielestä hoitotyö vanhusten parissa on antoisaa, vaikka asiakkaat vaativat paljon hoivaa, huolenpitoa ja auttamista.

- Tästä työstä saa todellakin jotakin myös itselleen, Anna kertoo.

Harjoittelujaksonsa aikana Anna pääsi tekemään monenlaista hoitotyöhön kuuluvaa, kuten lääkehoitoa, perushoitoa, katetrointeja ja haavahoitoa. 

- Olin myös mukana lääkärinkierroilla ja avustin kirjaamisessa, jatkaa Anna työlistaa.

- Opin Valmakodissa, miten tärkeää se on, että henkilökuntaa on riittävästi. Valmakotiin oli myös helppo sulautua osaksi muuta henkilökuntaa, työyhteisö otti uuden opiskelijan hyvin mukaan.

- Valmakodissa on helppo esittää omia mielipiteitä ja ne myös otetaan huomioon, tähdentää Anna.

Kun Anna aloitti harjoittelujakson, hän ensin pelästyi asiakkaita. Valmakoti on kuitenkin Annan mukaan hyvä harjoittelupaikka, jossa opiskelijoita ohjataan ja jossa he saavat myös palautetta.

 - Avoimin mielin vaan Valmakotiin harjoittelemaan, Anna vinkkaa.

Elena KaraKätilö-opiskelijana terveyskeskuksen sairaalan osastolla

Elena Kara on 19-vuotias ja opiskelee kätilön AMK-tutkintoa. Elena suoritti opintoihinsa kuuluvan hoitotyön perusteet -jakson Kaarinan terveyskeskuksen sairaalan osastolla 2.

Osastolla 2 tehdään monipuolista hoitotyötä, kuten sisätauteihin liittyviä toimenpiteitä, kuntouttavaa hoitotyötä ja saattohoitoa. Osastolla hoidetaan myös erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia asiakkaita. Hoitotyö on kokonaisvaltaista, eettistä ja potilaan etujenmukaista.

Elenan harjoittelu oli monipuolista: perushoitoa, syöttämistä ja pesua; lääkkeiden antoa ja jakoa; injektion antoa ja insuliinin pistämistä, iv-lääkehoitoa; verensokerin ja verenpaineen mittaamista ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Elena oli mukana myös MMSE-muistitestin tekemisessä ja tutustui haavanhoitoihin.

- Ja totta kai olin mukana myös lääkärinkierroilla, lisää Elena.

Elena oli erittäin tyytyväinen harjoittelujaksoonsa.

- Osasto 2 oli tosi positiivinen kokemus ja siellä sai hyvää ohjausta, Elena kertoo.

- Paikkana osasto oli monipuolinen ja siellä oli hyvä ilmapiiri. Myös teoria ja käytäntö yhdistyivät hienosti harjoittelun aikana.

Elenan mukaan terveyskeskuksen sairaalan osasto 2 sopii todella hyvin ensimmäiseksi harjoittelupaikaksi sairaanhoitaja-opiskelijalle ja myös sisätautien harjoittelupaikaksi.

Minna AaltonenAikuisopiskelija työharjoittelussa

Työharjoitteluun pääsevät myös "vanhat" konkarit. Minna Aaltonen on Kaarinan kaupungin vakituinen työntekijä avosairaanhoidossa ja on päivittämässä aikuisopiskelijana koulutuksensa AMK-tasoiseksi. Sairaanhoitajan pohjakoulutuksen omaava Minna valmistuu terveydenhoitajaksi (AMK) keväällä 2013. 

Neljän viikon harjoittelujakson Minna suoritti Piikkiön äitiys- ja ehkäisyneuvolassa. Siellä tehdään pääsääntöisesti raskaudenseurantaa sen eri vaiheissa, terveysneuvontaa ja ehkäisyneuvolan asiakkaiden vastaanottoa.

Minnan harjoitteluun kuului näytteiden ottoa ja mm. doblerin käyttöä. Ohjaajina, joiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, olivat terveydenhoitaja ja lääkäri.

- Loppujaksolla oli jo enemmän itsenäistä raskaana olevien seurantaa, kertoo Minna.

Minnan mielestä Piikkiön äitiys- ja ehkäisyneuvola on todella monipuolinen harjoittelupaikka. Puhelinvastaanottokin tuli tutuksi keskustelemalla soittaneista asiakkaista terveydenhoitajan kanssa.

 Vastaanottopäivät olivat tiiviitä, joten alkuperehdytys oli haasteellista.

- Minut otettiin hyvin lämpimästi ja tasavertaisena vastaan työyhteisöön, iloitsee Minna.

- Ehdottomasti kannustan kaikkia myös aikuis- ja jatko-opiskeluun!