Tarkenna hakua

Varhaiskasvatus Kaarinassa

 

Kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsen hyvä päivä päivähoidossa. 

Toiminta-ajatuksena on:

  • tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä vanhempia kasvattajina hyväksyvässä ja kuuntelevassa ilmapiirissä

  • vahvistaa lapsen vertaissuhteita

Varhaiskasvatus tarjoaa perheille vaihtoehtoisia palveluja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Varhaiskasvatuksen toimintamuodot Kaarinassa ovat:

Päiväkoti

Päiväkodit (12) ovat sijoittuneet eri puolille kaupunkia.

Päiväkodit ovat avoinna päivittäin klo 6.30-17.00. Vanhempien työajoista johtuen päiväkoti voi olla avoinna klo 6.15-18.00. Vuorokoti Rinkeli toimii ympäri vuorokauden.

Päiväkodeissa työskentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia, päivähoitoavustajia sekä esimiehenä päiväkodinjohtaja.

Erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelut on integroitu tavallisiin ryhmiin tai pienryhmiin.

Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito

Ohjatussa perhepäivähoidossa hoitaja toimii omassa kodissaan ja on työsuhteessa kaupunkiin. Hänellä voi ryhmässään olla kokopäiväisesti enintään neljä alle kouluikäistä lasta.

Ryhmäperhepäivähoidossa kaksi tai kolme ryhmäperhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä kaupungin järjestämissä tiloissa. Ryhmässä voi olla yhtä hoitajaa kohti kokopäivähoidossa neljä lasta ja yksi osa-päivähoidossa oleva lapsi.

Perhepäivähoidon ohjaajat toimivat perhepäivähoitoalueiden esimiehinä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Alkuopetuksen oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa koulujen läheisyydessä.

Varhaiskasvatus järjestää toiminnan Kuusistossa, jossa työskentelevät aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, tarvittaessa ryhmässä on lisäksi avustaja. Muilla alueilla toimintaa järjestetään koulujen alaisuudessa.

Leikkipuistotoiminta

Puistotoiminta tarjoaa lapsille mahdollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan leikkipuistoissa.

Leikkipuistoon vanhemmat voivat ilmoittaa 18 kuukautta täyttäneen lapsensa. Leikkipuistossa leikkiä ja lasten toimintaa valvovat kokeneet leikkipuisto-ohjaajat. Leikkipuistot ovat avoinna aamupäivisin kello 9.00 - 12.30.

 

Tarkemmat tiedot yksiköistä yhteystietoineen löytyvät varhaiskasvatuksen nettisivuilta www.kaarina.fi/perhe ja sosiaalipalvelut/varhaiskasvatus       

 

Opiskelijana varhaiskasvatuksessa

Opiskelijalle nimetään ohjaaja, jonka kanssa käydään läpi jakson tavoitteet ja perehdytään talon toimintaan. Opiskelija on mukana päivähoidon arjessa ja saa osallistua monipuolisesti lasten hoitoon, kasvatukseen ja opetukseen sekä tarvittaviin tukitoimiin Lisäksi opiskelija saa kokemusta yhteistyöstä lasten vanhempien kanssa ja kasvatuskumppanuudesta.

Harjoittelu esimiestyössä on myös mahdollista varhaiskasvatuksessa.

Opiskelijan työaika noudattaa pääsääntöisesti ohjaajan työvuoroja.

Edellytämme opiskelijalta:

  • Lapsen ja heidän perheidensä kunnioittamista ja arvostamista

  • Vaitiolo- ja salassapitositoumuksen ehdotonta noudattamista

  • Työpaikan ohjeiden noudattamista

  • Omaa aktiivisuutta

Muuta tärkeää

 - yhteydenotto harjoittelupaikkaan ennen käytännön jakson alkua

 - muutoksista ilmoittaminen hyvissä ajoin

 - ilmoitus poissaolosta ohjaajalle ennen työvuoron alkua

 - asianmukaiset vaatteet ja jalkineet niin sisälle kuin ulos