Tarkenna hakua

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut

Palveluita saa Kaarinassa neljästä eri toimipisteestä.

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut

Sijainti: Toimipisteitä on neljä:
Kaarinan pääterveysasema, Voivalantie 5, 20780 Kaarina
Piispanlähteen lastentalo, Poikluomantie 25, 20760 Piispanristi
Littoisten terveysasema, Luhakatu 1, 20660 Littoinen
Piikkiön terveysasema, Pontelanmäki 6, 21500 Piikkiö
Puhelinnumero: (02) 588 2000 (vaihde)

Henkilökunta

Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalveluissa työskentelee 22 terveydenhoitajaa. Terveydenhoitajien lähiesimiehenä on johtava hoitaja.

Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään erilaisissa monniammatillisissa tiimeissä avosairaanhoidon lääkäreiden, suun terveydenhoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, psykologin, puheterapeuttien, fysioterapian, neuvolan perhetyön, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen, perheneuvolan, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon kanssa. 

Neuvolapalvelut

Äitiysneuvolan tehtävänä on edistää raskaana olevan naisen, sikiön ja vastasyntyneen lapsen ja koko lasta odottavan perheen terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on raskaudenaikaisten häiriöiden ehkäisy, häiriöiden varhainen toteaminen ja sujuva hoitoon ohjaaminen.

Äidille järjestetään raskauden aikaiset terveystarkastukset yksilölliset tarpeet huomioiden. Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen (338/2011) mukaan odotusaikana järjestetään yksi laaja terveystarkastus, jossa arvioidaan molempien vanhempien hyvinvointia ja tuen tarpeita.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi järjestetään lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.

Lisäksi vanhempia tuetaan perhevalmennusryhmien, neuvolan perhetyön ja MLL:n kotihoitopalvelun avulla.

Ehkäisyneuvola tarjoaa yksilöille ja pareille ehkäisyneuvontaa ja mahdollisuuden saada itselleen sopiva ehkäisymenetelmä. Tämän lisäksi raskauden ehkäisyneuvontaan kuuluu kokonaisvaltainen seksuaaliterveyden edistäminen.

Ehkäisyneuvolapalveluita tarjotaan Kaarinassa pääterveysasemalla ja Piikkiön terveysasemalla äitiysneuvolassa.

Lastenneuvolan tehtävän on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia lapsen kasvatuksessa ja hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.

Neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa järjestetään alle kouluikäisille vähintään 15 määräaikaistarkastusta, joista viisi tekee lääkäri yhdessä terveydenhoitajan kanssa. Terveystarkastuksista kolme on laajaa terveystarkastusta, jossa arvioidaan lapsen kehityksen, terveydentilan ja hyvinvoinnin lisäksi koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita. Tarkastukseen kutsutaan molemmat vanhemmat.

Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi järjestetään lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.

Lisäksi vanhempia tuetaan perhevalmennusryhmien, neuvolan perhetyön ja MLL:n kotihoitopalvelun avulla. 

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon piiriin Kaarinassa kuuluu alakouluja kuusi, joista yksi on ruotsinkielinen, yhtenäiskouluja on neljä. Lisäksi Piikkiössä Suomen kristillinen yhteiskoulu on koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelujen piirissä.

Kouluterveydenhuollon toiminnan tavoitteena on suunnitelmallinen, oppilaskeskeinen ja kokonaisvaltainen toiminta, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysneuvonta, terveysongelmien ennaltaehkäisy ja yhteistyö koko kouluyhteisössä sekä vanhempien ja huoltajien kanssa.

Oppilaille tehdään vuosittaiset terveystarkastukset, joista ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen luokan tarkastukset ovat laajoja terveystarkastuksia. Laajat terveystarkastukset tehdään terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näihin tarkastuksiin sisältyvät vanhempien haastattelut, tarvittaessa opettajan tekemä arvio oppilaasta sekä vanhempien ja oppilaan hyvinvoinnin arviointi.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin Kaarinassa ovat oikeutettuja lukion ja Ammattiopisto Livian opiskelijat.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat opiskelijoiden terveyden ja opiskelukyvyn edistäminen, opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin turvaaminen ja parantaminen. Palveluihin sisältyvät lisäksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, joihin kuuluvat mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus sekä seksuaaliterveyttä edistävät palvelut ja suun terveydenhuollon palvelut.

Tietoa opiskelijalle 

Opiskelijana tärkeää on

Kun tulet jaksolle:

Voit käyttää terveyskeskuksen sijaisten yhteiskäytössä olevia suojavaatteita. Omien suojavaatteiden käyttö on myös mahdollista.

Terveyskeskuksessa henkilökunta voi ruokailla arkipäivisin alakerran ruokasalissa. Muissa toimipisteissä on myös mahdollisuus ruokailuun. Opiskelijat maksavat ruokailusta saman hinnan kuin henkilökunta. Opiskelijat voivat halutessaan tuoda omat eväät. Melkein kaikissa toimipisteissä on taukotiloissa jääkaappi, kahvi- ja vedenkeittimet sekä mikro.

Sormuksia tai rannekelloja ja -koruja ei saa käyttää hoitotyössä. Myös rakennekynnet on kielletty. Pitkät hiukset tulee pitää kiinni työaikana. Lävistyksiä ei saa olla kasvojen alueella. Hajusteiden käyttöä tulee välttää allergisten reaktioiden ehkäisemiseksi.

Opiskelijalla tulee olla nimineula, josta käy ilmi nimi ja suuntautumisala.

Opiskelijalle on nimetty omaa ohjaajaa, jonka työvuorojen mukaan opiskelija laatii omat työvuoronsa. Terveydenhoitajien työaikamuoto on yleistyöaika. Työajat ovat neuvoloissa ma-to klo 07.45-16.15 ja pe 07.45-14.30 ja kouluilla ma-to klo 07.30-16.00 ja pe 07.30-14.15.

Mikäli käytännönharjoittelun aikana opiskelijalle tulee poissaoloja, niin niistä ilmoitetaan omalle ohjaajalle puhelimitse.

Toivomme, että opiskelijat antaisivat palautetta käytännönharjoittelujakson päätyttyä toimintamme kehittämiseksi. Palautelomake annetaan jokaiselle opiskelijalle käytännönjakson loppupuolella.