Tarkenna hakua

Kaarina 2020

Strategia on työväline kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Strategia kertoo mikä on kunnan tavoitetila ja miten toimintaa kehitetään, jotta tavoitteisiin päästään. Kaarina-strategia vuosille 2014-2020 hyväksyttiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.8.2014.

Visio

Maailma muuttuu – Kaarina toimii!

Toiminta-ajatus

Järjestämme kaarinalaisten hyvinvointia edistävät, hyvät kunnalliset palvelut oikeudenmukaisesti ja oikea-aikaisesti. Tuemme kaarinalaisten yhteisöllisyyttä ja omatoimisuutta sekä yrittäjyyttä ketterästi toimien. Huolehdimme vehreästä ja merellisestä ympäristöstämme.

Strategiset päämäärät

  • Hyvinvoinnin edistäminen ennakoivasti
  • Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen
  • Ekologisesti viihtyisä ympäristö
  • Luova Kaarina

Arvot

  • Asukaslähtöisyys ja yritysystävällisyys
  • Avoimuus
  • Rohkeus
  • Oikeudenmukaisuus

Strategiassa määritellään tarkemmin, mitä arvot ja tavoitteet kuntalaisen kannalta tarkoittavat. Lisäksi listataan konkreettisia toimenpiteitä, joilla päämäärät saavutetaan. Strategia muutetaan käytännön toiminnaksi toimialoilla, palvelualueilla, yksiköissä ja jokaisen yksittäisen työntekijän ja päättäjän työssä.

Tutustu Kaarinan strategiaan

Kaarinan strategia 2014-2020, tiivistelmä (näköislehti)

Muita strategioita ja ohjelmia

Uusi päivitetty Kaarina-strategia 2014-2020 perustuu painopisteiltään aiempaan vuonna 2010 hyväksyttyyn strategiaan. Sen lisäksi eri toiminnoilla on omia strategioita ja ohjelmia. Nämä alastrategiat ovat jatkossa suunnitelmia, joilla päästrategiaa toteutetaan.

Raportteja ja ohjelmia


Lasten ja nuorten Kaarina, hyvinvointisuunnitelma 2010-2014