Tarkenna hakua

Arviointiperusteet

Tarjouksista on hyväksyttävä se joka on, kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin.

Arviointiperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä. Näitä voivat olla esim.

 • hinta                       

 • toimittajan luotettavuus

 • toimitusaika            

 • käyttökustannukset

 • toimituskyky           

 • elinkaarikustannukset

 • laatu                       

 • laatujärjestelmä

 • tekniset ansiot        

 • ympäristövaikutukset

 • huoltopalvelut        

 • tekninen tuki

 • esteettiset – ja toiminnalliset ominaisuudet ym.

Erityisistä syistä kaikki tarjoukset voidaan hylätä. Hankinnan keskeytys voi aiheuttaa korvausvaatimuksia, joten sitä on vältettävä.

Hankintayksikön on säilytettävä kaikki hankintapäätöksen kannalta oleelliset asiakirjat ja vertailutaulukot. Kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmassa (AMS) kerrotaan aika- ja muista velvoitteista.


Tarjouksen hyväksymisen esteitä

 • edullisinkin tarjous on kaupungin kannalta epäedullinen,

 • tarjous on epämääräinen tai sitä voidaan tulkita eri tavoin,

 • tarjousta on ollut käsittelemässä esteellinen henkilö,

 • tarjous on myöhästynyt määräajasta,

 • myyjillä on ilmeinen kartelli tai muu kilpailua estävä sopimus,

 • mikäli tarjouksessa ei ole vastattu tarjouspyynnössä esitettyihin kysymyksiin riittävän tarkasti.