Tarkenna hakua

Asiakirjojen julkisuus ja salassapito

Hankinta-asioissa on noudatettava säädöksiä yleisten asiakirjojen julkisuudesta.

Ennen hankintapäätöksen tekoa hankinta-asiakirjat ovat ei-julkisia. Näin ollen siihen hankintapäätöksen tekevän toimielimen kokouksen erityslistaan, joka julkistetaan ennen kokousta, ei tule kirjata esittelijän ehdotusta, josta käy ilmi saapuneiden tarjousten sisällöt. Esittelijän ehdotus voidaan toimittaa toimielimen jäsenille esimerkiksi esityslistan erillisenä ei-julkisena liitteenä.

  • Tarjouspyyntö on julkinen kun se on allekirjoitettu.

  • Mahdolliset tarjoajan liikesalaisuudet on hyvä pyytää erilliseen liitteeseen pois tarjouskirjeestä.

  • Päätös tulee julkiseksi kun se on allekirjoitettu tai lautakunnan kokouspöytäkirja on tarkastettu.

  • Vertailuasiakirja tulee julkiseksi kun sopimus on tehty sen voi kuitenkin antaa jo aiemmin julki. Vertailu olisi hyvä lähettää päätöksen mukana.

  • Päätöksenteon  jälkeen hintatiedot ovat aina julkisia.