Tarkenna hakua

Hankintamenettely

Kaarinan kaupungin periaatteet hankinnoista käyvät ilmi viereisestä liitetiedostosta. 

Julkinen hankinta on laajasti säädeltyä toimintaa. Kilpailuttaminen on julkisen hankinnan keskeinen tunnusmerkki. Hankintalain mukaan julkinen hankinta tulee pääsääntöisesti aina kilpailuttaa. Kilpailutus tapahtuu tarjouspyynnöllä.

Vain erityisissä tapauksissa hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta. Näitä ovat mm. tilanteet, joissa hankinnan arvo on vähäinen tai hankinnan toteuttamiseksi ei ole olemassa kilpailua. Julkisyhteisön omaa työtä ei tarvitse kilpailuttaa. 

Hankinnat jaotellaan seuraavasti:

Erillishankinta:

Yhtä käyttäjää koskeva kertaluonteinen etukäteen määriteltävissä oleva tuotteen tai palvelun hankinta.

Puitesopimus:

Sopimus, joka tehdään yhden tai useamman tavaran- tai palvelutoimittajan kanssa ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä tai muista ehdoista. Sopimus tehdään tapauksissa, joissa tilattavaa kokonaisuutta ei tarkkaa tiedetä etukäteen. Puitesopimus mahdollistaa myös ns. minikilpailutuksen, jolloin puitesopimuksessa olevat esim. kolmea toimittajaa pyydetään ilmoittamaan ko. tuotteen "päivän hinnan".

Yhteishankinta:

Yhdellä tarjouspyynnöllä usealle eri käyttäjälle tehtävä tuotteiden tai palveluiden hankinta. Hankinnan laajuus on etukäteen selvillä.