Tarkenna hakua

Hankintavaltuudet

Hankinta euromäärän mukaan sekä hankintatoimiston hankintavaltuudet

Tavarahankinta: 

Pienet hankinnat   – 3 000 €   
Hankinnat    3 001 – 7 000 €   
Hankinnat    7 001 – 60 000 €   
Hankinnat    60 001 – 135 000 €  
Hankinnat    135 001 –   

Pieni hankinta < 3 000 € voidaan tehdä ilman kilpailutusta; mielekkäästi kuitenkin. 3 000 – 7 000 voidaan kilpailuttaa myös dokumentoituina hintakyselyinä (vähintään 3 kpl) ilman päätöspöytäkirjaa. Yli 7 000 € - viranhaltijan hankintaraja ja edelleen EU-kilpailutettaviin hankintoihin asti tehdään tarjouskysely (vähintään 5 tarjoajaa) ja päätöspöytäkirja erillisen ohjeen mukaan. Myös kynnysarvon ylittävistä hankinnoista annetaan tarkemmat ohjeet toisaalla. 

Hankintapäällikkö hoitaa ja päättää puitesopimukset itsenäisesti. Yhteishankinnat 35 000 euroon asti. Tämän ylittävät yhteishankinnat päättää kaupunginhallitus. Erillishankinnat päättää tilaaja.