Tarkenna hakua

Hankinnan kynnysarvot


Toimivaltarajoja laskettaessa hankinnan arvo määritetään kaikkien niiden kustannusten mukaan (alv 0%), jotka hankinnasta aiheutuvat kaupungille. Esim. leasinghankinnoissa koko sopimuskauden meno, palvelujen ostamisessa koko sopimuskauden menot jne. 

Hankintalain mukaan hankinnat jaetaan hankinnan arvon mukaan kynnysarvon ylittäviin - alittaviin hankintoihin. Raja-arvona oleva kynnysarvo määritellään kahden vuoden välein. Kynnysarvon ylittävät hankinnat jaetaan vielä erikseen

  • tavara- ja palveluhankintoihin sekä rakennusurakoihin sekä

  • vesi- ja enrgiahuollon, liikenteen ja teletoimintayksiköiden hankintoihin.

Linkki kansalliset ja EU-kynnysarvot

Mikäli hankinnan arvo ylittää kynnysarvon hankinta pitää kilpailuttaa EU:n puitteissa. 

Kynnysarvon ylittävistä hankinnoista annetaan sekä hankintailmoitus että hankinnan päättämisen jälkeen jälki-ilmoitus erillisellä lomakkeella.

Linkki keskeisiin määräaikoihin EU-hankinnoissa