Tarkenna hakua

Asemakaavassa määritellaan alueen tuleva käyttö

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavan laatii kunta. Aloitteen asemakaavan laatimisesta voi tehdä omistamalleen maalle. Asemakaavan laatiminen on maksullista. Maksu määräytyy voimassa olevan kaupunkikehityspalveluiden taksan tai erillisessä sopimuksessa sovitun hinnan mukaisesti. Asemakaavatyön laatimisesta päättää kaavan laajuudesta riippuen Kaavoitus- ja rakennuslautakunta tai Kaupunginvaltuusto.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.

Kaarinan kaupungissa tekeillä olevista asemakaavoista löytyy tarkempaa tietoa kohdasta vireillä olevat kaavat. Uusimpia voimaan tulleita asemakaavoja on lisäksi nähtävillä kohdassa voimassa olevat kaavat.