Tarkenna hakua

Suunnittelemme Kaarinan maankäyttöä

Yleiskaavat, asemakaavat sekä poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat ovat kaavoituksen keinoja vaikuttaa ympäristöön. Kaavoitustoimi osallistuu myös rakennuslupavalmisteluun ja rakentajien neuvontaan. Uusien alueiden rakentaminen tukee olemassa olevan taajaman kehittymistä kaupungin strategian mukaisesti. Ranta-alueiden saavutettavuutta pyritään parantamaan. Uudisrakentaminen sijoitetaan niin, että edistetään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittymistä.

Jokaista kaavatyötä varten laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään kaavatyön vaiheet. Kuka tahansa voi ilmoittautua kaavoitustoimistoon osalliseksi koko kaavatyön ajan. Osallinen saa kotiin kirjeen kaavatyön vaiheista. Kaikista kaavatöistä saat jatkuvasti tietoja kaavoitustoimistosta ja kaupungin palvelupisteestä. 

Kaavoituksen henkilöstö:

  • kaupunginarkkitehti Pasi Aromäki; yleiskaavoitus, kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esittelijä 
  • toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoski; asemakaavat, poikkeamisluvat, suunnittelutarveluvat, kaavoitusneuvonta
  • kaavasuunnittelija Jani Laasanen; asemakaavat, kaavoitusneuvonta