Tarkenna hakua

A1335 Eräkadun alueen asemakaavan laajennus

Asemakaavan tavoitteena on laatia noin 12 tontin pientaloalue osayleiskaavan mukaisesti. 

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee Kultanummen kentän pohjoispuolella olevalla metsäalueella rajoittuen idässä Eräkadun asuntoalueeseen.

Nykytilanne:

Alueen maanomistaja on tehnyt kaavoitusaloitteen asemakaavan laatimisesta osayleiskaavan mukaisesti. Suunnittelualue on metsää. Alueella on tehty hakkuita ja tällä hetkellä puustoa on harvassa. Alueella kasvaa muutamia suuria mäntyjä. Idässä alue rajoittuu Eräkadun asuntoalueeseen. Muissa suunnissa ympäröivä alue on tiheäkasvuisempaa metsikköä. Alueen eteläpuolella sijaitsee Kultanummen kenttä, jonka ympärillä kulkee noin 750 metriä pitkä pururata. Maasto on loivasti viettävää rinnettä. Se kohoaa 100 metrin matkalla noin 7 metriä etelästä pohjoiseen katsottaessa. Lännessä sijaitsee aluetta rajaava kallioinen mäki. Suunnittelualueella ei ole rakennuksia tai rakenteita.

Kaavatilanne:

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alueella on voimassa Littoisten osayleiskaavan muutos Auranlaaksossa (11.5.2016). Osayleiskaavassa suunnittelualue on pientalovaltaista asuntoaluetta, AP-1. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee ns. Kaarinantien käännön tieyhteyden selvitystarvealue.