Tarkenna hakua

A2103 Kalttassuon metsä

Kalttassuon metsän asemakaava on käynnistetty kaupunginhallituksen päätöksellä 6.2.2018 § 34 (Espola-tilan ostaminen, asemakaavan laatiminen ja rakennuskiellon määrääminen). Kalttassuon asuinalueen ja Turun rajan välien alue on tarkoitus asemakaavoittaa virkistysalueeksi.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue käsittää lähes koko Espola – nimisen tilan (kiinteistötunnus 202-416-2-117). Tilan pinta-ala on noin 34,1 ha. Suunnittelualue sijaitsee Kalttassuon asuinalueen ja Turun rajan välissä. Tila ulottuu Otto Korhosen kadulta Viirikadun tasalle. 

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) alue on virkistysaluetta (V): Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet.

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on viheraluetta.

Littoisten osayleiskaavassa alue on retkeily- ja ulkoilu-aluetta, (VR). Alueelle on merkitty pohjois-eteläsuuntainen retkeilyreitti ja alueen länsireunassa on maakaasujohto.

Tilan eteläosa on Littoisten asemakaavassa (v. 1975) puistoa (VP), Joukahaisenpuisto.  Puistoksi asemakaavoitetun alueen pinta-ala on 4,1 ha. Alue rajautuu jo asemakaavoitettuihin alueisiin.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavoitettava alue on osayleiskaavan mukaista retkeily- ja ulkoilu-aluetta. Alue osoitetaan asemakaavassa virkistyskäyttöön. Asemakaavassa ei ole tarkoitus osoittaa alueelle rakentamista.  Alueelle on määrätty rakennuskielto (KHA 6.2.2018 § 31, kuulutus Kaarina-lehdessä 14.2.2018). Maisemaa muuttava puiden kaataminen on siten luvan varaista. Inventoidut luontoarvot merkitään tarvittaessa kaavaan suojelumerkinnöin.KARTAT JA MUUT SUUNNITELMAT:
YHTEYSTIEDOT:

Toimistoarkkitehti
Eteläkoski Eveliina
(02) 588 4809
050 373 0763