Tarkenna hakua

A2150 Littoisten asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa kulkuyhteys nykyisen asemakaavan mukaisesta korttelin 2150 tontista 9 lohkotulle määräalalle. 

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee Littoistenjärventien ja Vanuttajankadun risteyksen kaakkoispuolella.

Nykytilanne:

Nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 2150 tontin 9 maanomistaja on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamisesta kiinteistöllä ja sen lähiympäristössä. Aloitteessa esitetään, että tontista lohkottavalle määräalalle osoitetaan asemakaavan muutoksessa kulku Littoistenjärventieltä kaupungin omistaman puiston kautta. Suunnittelualue käsittää hakemuksen kohteena olevan kiinteistön lisäksi neljä muuta kiinteistöä ja kaupungin omistamaa lähivirkistysaluetta. Asemakaavan muutoksessa arvioidaan hakemuksen lisäksi tonttijaon mahdollisuus ja kulkuyhteydet myös muiden kiinteistöjen osalta. Olemassa olevat rakennetut kiinteistöt on rakennettu melko väljästi. Littoistenjärventien ja Vanuttajankadun risteyksessä on pieni Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän omistama maa-alue. Alue ei ole riittävän suuri itsenäiseksi tontiksi. Littoistenjärven rantapuisto on metsää. Maaperä on paikoin melko kosteaa. Puistoon on tarkoitus toteuttaa ulkoilureitti vuoden 2019 aikana.

Kaavatilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Littoisten asemakaava ja asemakaavan muutos (5.4.1995). Asemakaavassa suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta, AO, ja lähivirkistysaluetta, VL. Erillispientalojen korttelialueella kerrosluku on I u 1/2 ja tehokkuusluku e=0.15. Korttelin eteläosassa on rasitealue sähkölinjaa varten. Sähkölinja on purettu.