Tarkenna hakua

A23651 Runko-Rojolan muutos

Rahinmäen alueelta on saapunut kaksi kaavoitusaloitetta, jotka koskevat kulkuyhteyksiä tonteille. Kaarinan kaupunginhallitus on antanut kaavoitus- ja rakennuslautakunnan tehtäväksi selvittää alueen katuyhteyksien tarpeet.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Helsingintien, Vanha-Viipurintien ja Rungontien välisellä alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Runko-Rojolan asemakaava (24.6.1997). Asemakaavassa suunnittelualue on asuinpientalojen korttelialuetta, AP, ja erillispientalojen korttelialuetta, AO. AP-korttelialue on merkitty alueeksi, jolla ympäristö säilytetään. Korttelialueiden lisäksi suunnittelualue sisältää puistoa, VP, muinaismuistoaluetta, SM, luonnonsuojelualuetta, SL, ja rakennuskaavatiealuetta.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää Rahinmäen alueella sijaitsevien kiinteistöjen mahdollisia kulkuyhteyksiä ja tarvittaessa arvioida katualueiden mitoituksia ja sijainteja uudelleen. Asemakaavan pieniä lunastamattomia puistoja voitaneen ainakin osittain muuttaa korttelialueeksi. Kaavarajat ja kiinteistörajat eivät kaikilta osin kohtaa nykyisessä kaavassa, jolloin rajauksia voidaan tarkistaa muutoksen yhteydessä.