Tarkenna hakua

A24230 Makarlan eteläosa

Makarlan alueen asemakaavojen muuttaminen on vireillä. Kaavatyötä tehdään kolmessa osassa. Makarlan länsiosan asemakaavan muutos on  tullut voimaan 8.8.2018 ja Makarlan pohjoisosan asemakaavan muutos 8.5.2019. Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen alueella on useita ristiriitoja nykyisen asemakaavan ja todellisen tilanteen välillä. Niitä selvitetään käynnissä olevassa asemakaavatyössä. Nykyistä asemakaavaa ei pidä toteuttaa ilman tarkempaa arviota nykytilanteesta.

Sijainti:

Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Männistöntie, rautatie ja Turun kehätie.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella ovat voimassa Makarlan asemakaava (4.4.1973) ja Makarlan asemakaavojen muutokset (1.10.1993 ja 15.3.1999). Asemakaavoissa suunnittelualue on rivitalojen korttelialuetta, AR-1, erillispientalojen korttelialuetta, AO ja AO-1, puistoa, PL-1, lähivirkistysaluetta, VL, ja rakennuskaavatiealuetta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteet:

Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen tavoitteena on uudistaa nykyinen asemakaava vastaamaan todellista tilannetta alueella kiinteistöjaon osalta. Asemakaavan muutoksen yhteydessä on selvitetty mahdollisuuksia rakentaa nykyisen kaavan mukaiset toteutumattomat rakennuspaikat.