Tarkenna hakua

A24230 Makarlan eteläosa

Makarlan alueen asemakaavojen muuttaminen on vireillä. Kaavatyötä tehdään kolmessa osassa. Makarlan länsiosan asemakaavan muutos on juuri valmistunut ja tullut voimaan 8.8.2018. Makarlan pohjoisosan asemakaavan muutos on ehdotusvaiheessa. Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen alueella on useita ristiriitoja nykyisen asemakaavan ja todellisen tilanteen välillä. Niitä selvitetään käynnissä olevassa asemakaavatyössä. Nykyistä asemakaavaa ei pidä toteuttaa ilman tarkempaa arviota nykytilanteesta. Makarlan asemakaavan eteläosan muutoksesta on laadittu kaksi vaihtoehtoista luonnosta, joista pyydetään mielipiteitä alueen asukkailta ja maanomistajilta.

Sijainti:

Makarlan eteläosan asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Männistöntie, rautatie ja Turun kehätie.

Asemakaavan muutoksen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 1: Asemakaavan muutos toteutetaan nykyisin voimassa olevan asemakaavan pohjalta. Männistöntieltä tulevia rakentamattomia katualueita voidaan todennäköisesti kaventaa hieman, jolloin haitat kiinteistöille jäävät nykyisen kaavan mukaisia ratkaisuja pienemmiksi. Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevat nykyisen kaavan mukaiset rakentamattomat katualueet poistetaan. Uudessa asemakaavassa todetaan etelässä lähinnä nykyiset kulkuyhteydet tonteille. Uusien katujen rakentamista pyritään välttämään. Olemassa olevien katujen ja katualueiden osalta tutkitaan, onko niitä mahdollista kehittää toimivimmiksi.

Vaihtoehto 2: Nykyisen asemakaavan mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat muutetaan virkistysalueiksi. Muutoksen jälkeen tehtäisiin yleisten alueiden osalta joko vapaaehtoinen kauppa tai lunastustoimitus, jossa nykyisen asemakaavan mukainen menetetty rakennusmaa korvataan maanomistajalle. Korvauksista aiheutuvia kustannuksia vähentää rakentamattomien katujen poistuminen nykyisestä asemakaavasta. Suunnittelualueen eteläosassa toimitaan kuten ensimmäisessäkin vaihtoehdossa.