Tarkenna hakua

A3131 Rauvolan päiväkodin muutos

Rauvolan päiväkodin rakennukset on tarkoitus myydä. Tontille laaditaan asemakaavan muutos, jossa muutetaan käyttötarkoitus ja tutkitaan lisärakentamisen mahdollisuudet.

Suunnittelualue:

Suunnittelualueena on Rauvolan päiväkodin tontti (kiinteistötunnus 202-3-3131-1). Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Rauvolantie, Kultarinnankatu, Kiurunpuisto ja VPK:n talo. Suunnittelualueen pinta-ala on 7444 m2.

Kaavoitustilanne:  

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A).

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 114 Rauvola: täydentyvä kerrostalovaltainen alue tai erittäin tiivis pientalovaltainen alue. Asukasmäärän lisäys vuoteen 2025 mennessä on 1100 henkilöä, keskimääräinen aluetehokkuus 0,4 ja rakennettava kerrosala 60 000.

Alueella on voimassa Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava. Siinä suunnittelualue on julkisten lähipalveluiden aluetta (YL). Piispanristin ja Lemunniemen osayleiskaavan muutos on hyväksytty (2018). Siinä alue on kerrostalovaltaista asuntoaluetta (AK-3). Asemakaavoitettu asuntoalue. Aluevaraus sisältää myös palveluiden, katujen ja lähipuistojen alueet. Rakennus on merkitty suojeltavaksi (sr, kohde 20).

Suunnittelualueella on voimassa Kiurunkadun alueen asemakaava (hyv. 1999). Siinä alue on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kerrosluku on I 2/3 ja rakennusoikeus 750 k-m2. Rakennus on merkitty suojeltavaksi. Rakennusta ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostyöt tulee suorittaa siten, että rakennuksen historiallisesti arvokas luonne säilyy. Autopaikkoja on rakennettava 1 ap/75 k-m2.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan muutos laaditaan Kaarinan kaupungin aloitteesta. Päiväkodin rakennukset on tarkoitus myydä. Kaavatyössä tutkitaan lisärakentamisen mahdolliset. Alue kaavoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakentamiseen. Päiväkotirakennukset suojelumerkinnät säilytetään.

Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukaan päätökset tästä kaavasta tekee kaupunkikehityslautakunta.