Tarkenna hakua

A3142B Rauvolantien muutos

Asemakaava laaditan Juntinmäki Oy:n (maanomistajan) aloitteesta. Asemakaavan kaksi rivitalotonttia (AR) jaetaan omakotitalotonteiksi.

Suunnittelualue:

Suunnittelualueen on korttelin 3142 tontit 1 ja 2. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Pikkutyllintie, Rauvolantie, Pikkutyllinkuja ja erillispientalotontit.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (2018) suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta, A.

Lemunniemen osayleiskaavassa (v. 2009) alue on pientalovaltaista asuntoaluetta (AO-2). Erillispientalojen rakentamiseen tarkoitettu asemakaavoitettava asuntoalue. Asemakaavassa saa alueelle osoittaa erillispientaloja sekä ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin koko on 1.000 m2. Ryhmissä saa olla enintään 20 % alueen asuinkerrosalasta. Alueella voi olla vähäisessä määrin tiloja lähipalveluita varten. Ohjeellinen tonttitehokkuus on e= 0.20-0.30. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot.   

Rauvolantien varren asemakaavassa (v. 2014) alue on rivitalojen korttelialuetta (AR). Rakennusoikeus on e=0.25 ja suurin sallittu kerrosluku on II.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan kaksi rivitalotonttia (AR) jaetaan omakotitalotonteiksi.

Asemakaavan muutos on Maankäyttö- ja rakennuslain § 52:n mukainen muu kuin vaikutuksiltaan merkittävä asemakaava. Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukaisesti asemakaavaa koskevat päätökset tekee kaupunkikehityslautakunta.