Tarkenna hakua

A3209 Kaistisentien muutos

Heikki Kaisti pyytää kaavoitusaloitteessaan kinteistön 202-415-1-111 laajentamista rakentamiskelpoiseksi. Asemakaavan muutoksessa on tarkoitus liittää kiinteistöön  pieni osa Kaistisenpuistoa.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee Kaistisentien koillispäässä. Suunnittelualueeseen kuuluu kiinteistö 202-415-1-111 ja osa Kaistisenpuistosta.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (hyv. 2004) alue on taajamatoimintojen aluetta (A). Lisäksi alue on kaupunkikehittämisen kohdealuetta ja pohjavesialuetta.

Alueella on voimassa Skanssin ja Piispanristin osayleiskaava (v. 2005). Siinä suunnittelualue on erillispientalojen alutta ja virkistysaluetta.

Suunnittelualue on Piispanristin asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa (hyv. / vahv. 1979) erillispientalojen aluetta (AO) ja puistoaluetta (P). Erillispientalojen alueelle saa raketnaa sekä erillisiä että yhtenäisesti suunniteltuja kytkettyjä pientaloja. Kutakin rakennuspaikkaa kohden saa rakentaa kaksiasuntoisen 225 m2 kerrosalaa käsittävän asuintalon. Rakennusten sallittu varsinainen kerrosluku on I. Erillistalon etäisyyden naapurirakennuspaikan rajasta on oltava vähintään 5 metriä. Autojen vähimmäismäärät ovat 1 autopaikka asuntoa kohti ja nämä lisättynä 10 %.

Kaavan tarkoitus:

Tavoitteena on yhden omakotitalotontin laajentaminen rakentamiskelpoiseksi liittämällä siihen pieni osa puistoalueesta. Kaavatyön yhteydessä tutkitaan vesihuoltoverkon muutostarpeet.