Tarkenna hakua

A3516 Kaakkois-Herrasniitty

Kiinteistön 202-426-3-1 maanomistaja on tehnyt kaavoitusaloitteen asemakaavan laatimisesta.  Aloitteessa esitetään, että alueelle kaavoitetaan pientalotontteja.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue käsittää Lahja-tilan (kiinteistötunnus 202-426-3-1) asemakaavoittamattoman osan. Suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Herrasniitynkadun eteläpäähän, idässä asemakaavoitettavaan Auvaisten laajennusalueen länsiosaan ja muutoin virkistysalueisiin. 

Kaavoitustilanne:

Alue on Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa virkistysaluetta (V).

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) pientalovaltaista asuinaluetta (AO-2) sekä sekä retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Erillispientalojen rakentamiseen tarkoitetuilla asemakaavoitettavilla asuntoalueilla (AO-2) saa asemakaavassa osoittaa erillispientaloja sekä ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin koko on 1.000 m2. Ryhmissä saa olla enintään 20 %alueen asuinkerrosalasta. Alueella voi olla vähäisessä määrin tiloja lähipalveluita varten. Ohjeellinen tonttitehokkuus on e= 0.20 - 0.30. Aluevaraus sisältää asuinkorttelit, kadut sekä lähipuistot.

Suunnittelualue on asemakaavoittamatonta. Se rajoittuu pohjoisessa asemakaavoitettuun alueeseen. Suunnittelualueen itäpuolelle on vireillä asemakaavan laatiminen

Kaavan tarkoitus:

Tarkoitus on suunnitella olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta täydentävä pientaloalue. Alueella tulee olemaan lähinnä omakotitaloja. Asuntoja rakennetaan alle 10 kpl. Asemakaavan eteläosa suunnitellaan virkistysalueeksi. Katuyhteys rakennetaan jatkamalla Herrasniitynkatua.