Tarkenna hakua

A3931 Ala-Lemun niemi

Ala-Lemun niemen asemakaavan tavoitteena on laatia Lemunniemen osayleiskaavan mukainen uusi pientaloalue. Alueen keskellä oleva metsäselänne säilytetään virkistysalueena. Sen etelä- ja pohjoispuolella oleville peltoalueille kaavoitetaan pientaloja.

Sijainti

Asemakaavoitettava alue sisältää aluksi pääasiassa Turun kaupungin omistaman alueen. Siihen rajoittuvien yksityisten maiden omistajien kanssa neuvotellaan kaavatyön aikana mahdollisesta osallistumisesta asemakaavaan. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Ala-Lemun kartanon asemakaavan muutosalue, Lemunaukkoon rajoittuvat rantakiinteistöt ja Lemuntie.

Nykytilanne

Turun kaupungin omistama alue on rakentamaton. Alueen keskellä kohoaa kallioinen metsäselänne, jonka reunat ovat paikoin jyrkät. Metsäselänteelle sijoittuu luonnon monimuotoisuuden kannata erityisen tärkeä alue: Ala-Lemun jyrkänne ja louhikko. Metsäselänteen etelä- ja pohjoispuolella on tasaista peltoa. Yksityisten maanomistajien kiinteistöillä on vanhoja pientaloja. Osoitteessa Lemunniementie 5 sijaitsee paikallisesti arvokas rakennussuojelukohde (sr-2). Lisäksi alueella on kaksi muinaismuistoa (Ala-Lemun Lundin kivipöytä ja Honkaniemen kiviröykkiö).

Kaavatilanne

Suunnittelualue on Lemunniemen osayleiskaavassa (2011) pientalovaltaista asuntoaluetta (AO-2) ja lähivirkistysaluetta (VL-4). Yleiskaavamääräysten mukaan alueelle saa osoitta erillispientaloja ja ryhmiä, joissa samalle tontille rakennetaan useita asuntoja. Ohjeellinen erillispientalotontin koko on 1000 m2. Ohjeellinen tonttitehokkuus on e=0.20-0.30.

Alueen kaakkoiskulmassa on voimassa Ala-Lemun kokouskartanon asemakaava (2000). Siinä kaakkoiskulma on maatalousaluetta (MT). Muu osa alueesta on asemakaavoittamatonta.

Kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 68, uusi tiivis pientaloalue Lemunniemeen. Koko alueen 68 mitoitettu asukasmäärän lisäys on 500 henkilöä.

YHTEYSTIEDOT

Toimistoarkkitehti
Eteläkoski Eveliina
(02) 588 4809
050 373 0763