Tarkenna hakua

A5149B Multurikatu 13 muutos

Satanosto Oy (maanomistaja) on anonut asemakaavan muutosta, jossa suurehko omakotitalotontti muutetaan rivitalorakentamiseen sopivaksi.

Suunnittelualue:

Suunnittelualue sijaitsee Multurikadun päässä. Suunnittelualueeseen kuuluu osa Veitenmäki - nimisestä tilasta (kiinteistötunnus 202-401-1-1) eli voimassa olevan asemakaavan korttelin 5149 tontti 1. Suunnittelualuetta rajaavat likimääräisesti Paraistentie, Kiertokoulunkuja, puistoalue ja Multurikadun pää.

Kaavoitustilanne:

Turun kaupunkiseudun maakuntakaavassa (vahv. 2004) ja taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavassa (hyv. 2018) suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta (A).

Turun kaupunkiseudun rakennemallissa alue on osa aluetta 61 Keskusta, jossa asukasmäärän lisäyksen tavoite on 1300 henkilöä vuoteen 2025 mennessä.

Alueella on voimassa Keskustan osayleiskaava (vahv. 2000). Siinä suunnittelualue on erillispientalojen aluetta (AO).  Alueen tavoitteellinen kerrosluku I - II. Alueen tavoitteellinen tonttitehokkuus e=0.15 - 0.20. Paraistentien varressa liikennealue on varustettava meluvallilla.

Suunnittelualueella on voimassa Vesitorninmäen rakennuskaava ja Veitenmäen rakennuskaavan muutos (vahv. 1987). Siinä alue on erillispientalojen korttelialuetta (A=). Kerrosluku on ½ I ja rakennusoikeus 300 k-m2.

Kaavan tarkoitus:

Satanosto Oy:n (alueen maanomistaja) kanssa on neuvoteltu Veitenmäki - tilaan kuuluvien puistoalueiden sekä osan Kaarinan terveyskeskuksen tontista saamiseksi Kaarinan kaupungin omistukseen. Maanomistaja on anonut suunnittelualueen asemakaavan muuttamista rivitalojen rakentamiseen sopivaksi.

Kaarinan kaupungin hallintosäännön mukaisesti tämän asemakaavan päätökset tekee kaupunkikehityslautakunta.