Tarkenna hakua

A6140 Rauhalinnan talouskeskus

Kaarinan kaupunki osti Rauhalinnan tilan vuonna 2011. Tällä hetkellä talouskeskuksen alueella toimii kaupungin varikko ja asunnot ovat vuokralla. Rauhalinnan talouskeskuksen kehittämisestä järjestettiin ideakilpailu ja suunnitteluvarauskilpailu vuonna 2014. Talouskeskuksen aluetta kehitetään asuinalueena ja työpaikka-alueena. Ranta-alueita kehitetään virkistysalueena. Kartanon puisto sekä Rauhalinnan saari ovat luonnonsuojelualueita. Rauhalinnan peltoalueita kehitetään pääasiassa asuinalueina.

Suunnittelualue:

Suunnittelualuetta rajoittavat likimääräisesti Rauhalinnan aloitusalueen asemakaavaalueen eteläreuna, Rahkasammaleenkatu, Rantaleinikinkatu, Kuusistonsalmi, Rauhalinnan kartanon puisto ja Saaristotieltä talouskeskukselle johtava kevyen liikenteen väylä.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Voivalan osayleiskaava (2007). Siinä talouskeskuksen alue on työpaikka-aluetta (TP-1). Alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Rauhalinnan kulttuurimaisema-alueeseen, jolla on maisemallisia ja ympäristöarvoja. Kartanoympäristön säilyminen tulee turvata laadittaessa alueen asemakaavoja sekä rakennustapaohjeita sekä valmisteltaessa alueen lupa-asioita. Asemakaavassa alueelle saa osoittaa vähäisessä määrin asuntoja. Vähä-Rauhalinnan alue on erillispientalojen aluetta (AO-1), jonka ohjeellinen korttelitehokkuus on e = 0,05 - 0,20. Suunnittelualuetta rajaavat metsäalueet ovat yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueita, joilla on ympäristöarvoja (MY) tai erityisiä luontoarvoja (MY luo).  

Alueelle on valmisteilla osayleiskaavan muutos (Voivalan osayleiskaavan muutos, Rauhalinna), jonka tiedot löytyvät tästä linkistä.

Alueella ei ole asemakaavaa.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan tavoitteena on kehittää talouskeskuksen aluetta yrityskäyttöön ja asuinalueena. Talouskeskuksen rakennukset on tarkoitus myydä. Asemakaavassa huomioidaan alueen virkistyskäyttö ja suojeluarvot. Viheralueille laaditaan erillisenä työnä yleissuunnitelma, jossa tutkitaan myös alueen hulevesien käsittely.