Tarkenna hakua

A6520 Vairion alueen asemakaava

Alueen maanomistajat ovat tehneet aloitteen asemakaavan laatimisesta omistamilleen Tyynelä I ja Tyynelä II -nimisille tiloille. Kiinteistöjen pinta-alat ovat yhteensä noin 5,5 hehtaaria. Kaavoitusaloitteen mukaisena tavoitteena on kaavoittaa tilojen alueelle pientaloja Voivalan osayleiskaavan mukaisella tavalla. Alue on kaavoittamaton. Lisäksi aluetta ympäröivältä kaavoittamattomalta pientaloalueelta on saapunut kaksi aloitetta, joissa toivotaan ympäröivän rakennetun taajaman kaavoittamista.

Sijainti:

Suunnittelualue sijaitsee likimääräisesti Uudenmaantien, Vairiontien, Revontulenkadun, Ukkoskadun, Kinoskadun ja Hulkkiontien rajoittamalla alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Voivalan osayleiskaava (28.3.2007). Osayleiskaavassa suunnittelualue on erillispientalojen aluetta, AO-1, lähivirkistysaluetta, VL, ja suojaviheraluetta, EV. Suunnittelualueen eteläosan halki on kulkenut vanha Viipurintien reitti.

Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa asemakaava. Alue rajoittuu kaavoitettuun alueeseen lännessä, pohjoisessa ja idässä.

Kaavan tarkoitus:

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa Kesämäen asuntoalueen sisään jäänyt kaavoittamaton alue Voivalan osayleiskaavan mukaisesti pientaloalueeksi.