Tarkenna hakua

A6609 Krossin asemakaavan muutos

Kaarinan kaupunki omistaa kaksi suurehkoa asemakaavan mukaista toimitilarakennusten korttelialuetta Krossinkadun ja Turku-Helsinki moottoritien välillä Krossin yritysalueella. Kortteleiden halki kulkee suuri 110 kV:n voimalinja, joka jakaa nykyiset korttelialueet hankalasti toteutettaviin osa-alueisiin. Korttelialueiden nykyinen tilanne on vaikeuttanut tonttien myyntiä alueelta. Yritystoiminnan kehittämiseksi, on tarkoituksenmukaista kehittää kortteliratkaisuja toimivammiksi asemakaavaa muuttamalla.

Sijainti:

Suunnittelualue käsittää Krossin yritysalueen nykyiset korttelit 6611 ja 6612 Turku-Helsinki moottoritien ja Krossinkadun välisellä alueella.

Kaavoitustilanne:

Suunnittelualueella on voimassa moottoritien varren osayleiskaava (22.5.1996). Osayleiskaavassa suunnittelualue on uutta yritystoiminnan aluetta, TY, suojaviheraluetta, EV, ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta, ET. Uusi yritystoiminnan alue on tarkoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia tuotanto- ja varastorakennuksia varten. Kerrosluku on II ja tavoitteellinen tonttitehokkuus e=0.30. Suojaviheralueelle on merkitty pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys moottoritien alitse. Alueen halki kulkee voimalinjavaraus.

Suunnittelualueella on voimassa Krossin ja Lakarin yritysalueen jatko-osan asemakaava (6.11.2013). Asemakaavassa suunnittelualue on toimitilarakennusten korttelialuetta, KTY, lähivirkistysaluetta, VL, suojaviheraluetta, EV, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten aluetta, ET, ja katualuetta. Toimitilarakennusten korttelialueella kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0.40. Kortteleiden 6611 ja 6612 halki kulkee voimalinjavaraus.

Asemakaavan tarkoitus:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on parantaa yritysalueen toimivuutta edistämällä kiinteistöjen rakentamismahdollisuuksia.