Tarkenna hakua

A6620 Rajakaaren asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muodostaa yhdestä suuresta tontista kolme rakennuspaikkaa. Olemassa oleva asuinrakennus kunnostetaan ja kahdelle uudelle asuinrakennukselle muodostetaan tontit.

Sijainti:

Suunnittelualue käsittää nykyisen asemakaavan mukaisen korttelin 6620 tontin 12 Rajakaaren varrella Hulkkiossa.

Nykytilanne:

Suunnittelualueella sijaitsee yksi 1940-luvun asumaton asuinrakennus sekä kaksi heikkokuntoista piharakennusta. Tavoitteena on kunnostaa asuinrakennus vakituiseen asuinkäyttöön ja muodostaa nykyisen suuren tontin alueelle kaksi uutta rakennuspaikkaa. Piharakennukset poistuvat käytöstä tässä yhteydessä. Nykyisen asemakaavan mukaiselle kiinteistölle on haettu tonttijakoa. Naapurikiinteistön maanomistaja teki oikaisuvaatimuksen tonttijaosta. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä suositeltiin rakentamisen tarkastelua kaavamuutoksen kautta. Tällöin rakennusten sijoitteluun ja puuston säilymiseen voidaan kiinnittää paremmin huomiota. Maanomistaja teki suosituksen mukaisesti kaavoitusaloitteen asemakaavan muutoksesta.

Kaavatilanne:

Suunnittelualueella on voimassa Hulkkionkaaren asemakaava, alue II (17.6.2015). Asemakaavassa suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta, AO. Kerrosluku on I u 2/3 ja tehokkuusluku e=0.20.