Tarkenna hakua

Lemunniemen ja Piispanristin osayleiskaavan muutos

Osayleiskaavatyön tarkoituksena on selvittää Kaarinan ratkaisua kaupunki­seudun rakennemallin ja voimassa olevien osayleiskaavojen väliseen merkittä­vään eroavaisuuteen Lemunniemen mitoituksessa. Lemunniemi, Piispanristi ja Skanssi muodostavat kaupunkiseudulla merkittävän asuntorakentamisen alueen pitkäksi ajaksi. Skanssin keskuksesta alkava uusien asuinalueiden nauha päättyy Kuusistonsalmen rannassa Yli-Lemuun. Rauhalinnan valmistuttua on Yli-Lemu seuraava meren läheinen asuinalue vuoden 2025 jälkeen.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt osayleiskaavan luonnoksen.

Lemunniemen länsiosa asemakaavoitetaan voimassa olevan osayleiskaavan perusteella.

Sijainti:

Suunnittelualuetta rajoittavat moottoritie, Kurkelantie, Kuusistonsalmi, Yli-Lemu, Lemuntie, Sauhuvuori, Kiurunkatu, Rauvolantie, Pyhän Katariinan tie ja Turun raja. Kaava-alue saattaa tarkentua työn aikana.

Taajama kasvaa hallitusti:

Lemunniemellä osayleiskaavaa muutetaan keskeisillä asuinalueilla Yli-Lemusta Auvaisbergiin. Rakennettavia alueita ei lisätä, mutta alueiden tehokkuutta nostetaan. Lemunniemen nykyisen osayleiskaavan tavoitteena on 5.000 asukasta. Kaupunkiseudun rakennemallin Lemunniemen mitoitus on 10.000 asukasta. Lemunniemeä rakennetaan kaavaluonnoksen mukaan 6.000–7.000 asukkaalle. Tarkoitus on hyödyntää myös Piispanristin vajaassa käytössä olevia alueita. Kerrostaloja rakennetaan Panimon ympäristöön ja Nuolikadun tuntumaan.

Piispanristillä on kaupunkirakenteessa moottoritien, Kurkelantien, Uudenmaantien, Kairiskulman ja Turun Skanssin rajoittama aukko. Suuri osa alueesta on rakentamatonta tai vajaassa ja vanhentuneessa käytössä. Alueen sijainti on keskeinen sekä palveluiden että liikenteen kannalta. Rakenteen sisällä olevat aukot kannattaa hyödyntää ennen uusien alueiden avaamista. Kerrostaloasuntoja voidaan rakentaa Panimon ympäristöön sekä Uudenmaantien pohjoispuolelle Nuolikadun tuntumaan. Piispanristi pysyy myös merkittävänä kaupan, palveluiden ja työpaikkojen alueena.

Rakenne laajenee luontevasti Piispanristiltä Kairiskulman, Herrasniityn ja Uusihaan kautta Yli-Lemuun. Rauhalinnan jälkeen rakennetaan Yli-Lemusta rannan läheinen monipuolinen asuinalue. Se on Kuusistonsalmen rannassa Skanssin keskuksesta alkavan uusien asuinalueiden nauhan pääte. Yli-Lemun ja Auvaisbergin välisen alueen ajoitus ja mitoitus määräytyvät kysynnän mukaan. Kaarinassa on kerrostalorakentamisen painopiste Uudenmaantien varressa keskustassa, Rauhalinnassa ja Piispanristillä.