Tarkenna hakua

Piikkiön taajaman osayleiskaava

Tavoitteena on kehittää yhtenäinen Uudenmaantien varren taajama Piispanristiltä Piikkiöön. Piikkiön taajaman osayleiskaavan tärkein tehtävä on määritellä maankäytön suuntaviivat. Osayleiskaavassa suunnitellaan toisaalta lähivuosina rakennettavat alueet sekä toisaalta pidemmän ajan kuluessa käyttöön otettavat alueet.

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt osallistumis- ja arviointi­suunnitelman. Seuraavaksi laaditaan osayleiskaavan tavoitteet.

Sijainti:

Suunnittelualueeseen kuuluu moottoritien ja Kuusistonsalmen välinen alue Tuorlasta Makarlaan. Suunnittelualuetta rajoittavat alustavasti moottoritie, Kirismäen yritysalue, Turun kehätie, Makarla, Linnavuori, Niemenkulmantie, Kuusistonsalmi ja Tuorla. Suunnittelualue tarkentuu kaavatyön aikana.

Uusia asuinalueita:

Piikkiön taajama on kaupunkiseudun rakennemallin kehitettävä lähialueen keskus. Asukkaita on nyt noin 6.500. Rakennemallin tavoitteena on 1.700 uutta asukasta vuoteen 2035 mennessä. Maakuntakaava on Piikkiön taajaman oikeusvaikutteinen ylemmän tason kaava. Taajama kuuluu maakuntakaavan kaupunkikehittämisen kohdealueeseen. Alueella on oikeusvaikutteeton Piikkiön keskustan osayleiskaava vuodelta 1999. Alueen kehittämisen kannalta on tärkeää, että koko Uudenmaantien varren taajamassa on nykyaikainen yleiskaava. Tavoitteena on kehittää yhtenäinen Uudenmaantien varren taajama Piispanristiltä Piikkiöön. Osayleiskaavan tärkein tehtävä on määritellä taajaman maankäytön suuntaviivat. Osayleiskaavassa suunnitellaan toisaalta lähivuosina rakennettavat alueet sekä toisaalta pidemmän ajan kuluessa käyttöön otettavat alueet. Keskeistä on, että näiden alueiden asemakaavoitus­mahdollisuuksia ei heikennetä suunnittelutarverakentamisella. Oikeus­vaikutteisen yleiskaavan merkitys on lisääntynyt muun muassa hallinto-oikeuden ratkaisuissa. Asemakaavan hyväksymispäätöksestä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatii nykyään oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella valitusluvan.