Tarkenna hakua

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen ja niiden välisten yhteyksien järjestäminen. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus. Yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta.

Kaarinan kaupungissa tekeillä olevista yleiskaavoista löytyy tarkempaa tietoa kohdasta vireillä olevat kaavat. Voimassa olevat yleiskaavat löytyvät tältä sivulta.