Tarkenna hakua

Kiinteistöveroa peritään vuosittain

Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa.  

Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä ja maatalousmaita. Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet, kuten kadut ja torit. Kiinteistöverovelvollinen on se, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä. Kunta päättää veroprosentit vuosittain laissa asetettujen rajojen puitteissa.

Kaarinan kaupunginvaltuusto päättää kaupungin alueella kiinteistöverosta. Kiinteistövero on vahvistettu vuodelle 2019 seuraavasti:

Kiinteistövero

  • yleinen veroprosentti 1,00 %
  • vakituiset asuinrakennukset 0,41 %
  • rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %
  • yleishyödylliset yhteisöt 0,00 %

 Lisätietoja:

Paikkatietopäällikkö
Kääriäinen Sami
(02) 588 4840
050 373 2437

Rakentamattoman rakennuspaikan verosta löydät lisätietoa alla olevasta verottajan ohjeesta.