Tarkenna hakua

Lainhuudolla haetaan omistusoikeutta

Kiinteistön tai sen osan omistaja on velvollinen hakemaan lainhuutoa eli omistusoikeutensa kirjaamista saannolleen.

Lainhuutoa on haettava Maanmittauslaitoksesta kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tai muun saantokirjan tekemisestä.

Kaarinassa lainhuutoa haetaan Varsinais-Suomen maanmittaustoimistosta.