Tarkenna hakua

Kiinteistönmuodostus

Kaarinassa kiinteistötoimituksia tekevät Kaarinan kaupunki ja Maanmittauslaitos.

Maanmittauslaitos tekee Kaarinassa kiinteistötoimituksia haja-asutusalueilla.

Kaarinan kaupungin kiinteistö- ja paikkatietopalvelut tuottaa lakisääteisiä kiinteistörekisteripalveluita, kuten tonttien lohkomisia, tonttijakojen laadintaa sekä yleisten alueiden lohkomisia asemakaava-alueilla.

Asemakaava-alueilla tontinmuodostuksen edellytyksenä on sitovan tonttijaon tai tonttijaon muutoksen voimassaolo.

Rakennuspaikan edellytykset haettaessa rakennuslupaa Kaarinassa

Sijaitseeko kiinteistösi asemakaava-alueella vai haja-asutusalueella?

Kaarinan kaupungin ajantasa-asemakaava on esillä Turun karttapalvelun Kaavakartassa.

Jos kiinteistösi sijaitsee asemakaava-alueella, rakennusluvan saamisen edellytyksenä on, että kiinteistösi on ulottuvuudeltaan asemakaavassa osoitetun ohjeellisen tonttijaon tai erillisen sitovan tonttijaon mukainen rakennuspaikka. Jos näin ei ole, kiinteistösi on muodostettava asemakaavan ja siihen perustuvan tonttijaon (ns. tontinmuodostus-suunnitelman) mukaiseksi tontiksi. Tonttijakoon ja tontinmuodostukseen liittyvissä asioissa ota yhteys kiinteistöinsinööri Taneli Korpiseen (02 588 4826, taneli.korpinen@kaarina.fi).

Jos kiinteistösi sijaitsee haja-asutusalueella eli asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, ennen rakennuslupakäsittelyä tarvitset todennäköisesti suunnittelutarveluvan, jossa ratkaistaan kiinteistön rakennuspaikkastatus ja rakennusoikeus. Selvittääksesi, tarvitsetko suunnittelutarvelupaa, lähetä tiedustelu sähköpostitse tai postitse toimistoarkkitehti Eveliina Eteläkoskelle (eveliina.etelakoski@kaarina.fi). Liitä mukaan karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus.

Koko kaupunkia koskevat yleiset rakennusmääräykset löytyvät Kaarinan kaupungin rakennusjärjestyksestä.

Miten kauan rakennuspaikan muodostaminen/selvittäminen kestää ja mitä se maksaa?

Tonttijako ja siihen perustuva tontinmuodostus kestävät yhteensä noin kaksi kuukautta. Samoin suunnittelutarvelupien käsittelyaika on noin kaksi kuukautta. Poikkeuksena tästä ovat ranta-alueet, joilla suunnittelutarveluvat käsittelee Varsinais-Suomen ELY-keskus vähintään puolen vuoden käsittelyajalla.

Kyseisten toimenpiteiden hinnasto löytyy kaavoitus- ja rakennuslautakunnan taksasta (sivupalkissa yläoikealla).