Tarkenna hakua

Tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla

Asemakaavassa tonttimaaksi kaavoitettu ja hyväksytyssä tonttijaossa tontiksi osoitettu alue muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla.

Maanomistaja voi hakea tontin lohkomista omistamalleen maalle. Toisaalta lohkomistoimitus käynnistyy automaattisesti, kun kiinteistöstä erotetun alueen uusi omistaja on saanut lainhuudon määräalalleen.

Jos tontti muodostetaan useasta kiinteistöstä, on kiinteistöjen omistuksen oltava yhtenevä. Muodostettavan tontin osan omistaja voi saada muun tontinosan omistukseensa joko vapaaehtoisen luovutuksen, tilusvaihdon tai tontinosan lunastuksen kautta. 

Lohkomistoimituksessa tontin rajat lähtökohtaisesti merkitään maastoon, jollei maastoonmerkintää todeta tarpeettomaksi. Toimituskokouksessa käsitellään kaikki tontin rekisteröintiin liittyvät asiat.

Lohkomistoimituksen suorittaminen hakemuksen saapumisesta rekisteröintivaiheeseen kestää noin 1-3 kuukautta. Suurin osa toimituksista kestää n. 2 kuukautta. Lähtökohtaisesti lohkomistoimituksen jälkeen on vielä 30 päivän valitusoikeus, jonka jälkeen tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin. Tontin lohkominen peritään kiinteistötoimitusten taksan mukaisesti.

Tontin halkomisessa yhteisomistuksessa oleva kiinteistö jaetaan useiksi tonteiksi omistusosuuksien mukaan. Tontin halkominen vaatii sitovan tonttijaon voimassaoloa. Kiinteistön määräosan omistaja voi hakea tontin halkomista.