Tarkenna hakua

Tonttijako

Tonttijako on ns. tontinmuodostussuunnitelma, jossa esitetään se, miten asemakaavan mukainen rakennuskortteli jaetaan tonteiksi.

Tonttijako tehdään maanomistajan hakemuksesta joko asemakaavan yhteydessä tai kaavan vahvistumisen jälkeen. Kaavan yhteydessä laadittava tonttijako on joko ohjeellinen tai sitova. Erillinen tonttijako on aina sitova.

Tonttijaossa rakennuskortteli jaetaan tontteihin niin, että jokaiselle tontille on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys. Tonttien tulee olla myös sen muotoisia ja suuruisia kuin rakentaminen, tonttien käyttö ja niiden tekninen huolto edellyttävät.

Tonttijakokartasta käyvät ilmi mm. tonttien numerot, pinta-alat, rajojen pituudet, rajapisteet koordinaatteineen, rakennukset sekä tontin muodostajakiinteistöt osapinta-aloineen. Tarpeen mukaan tonttijakokartassa osoitetaan tiedossa olevat maanalaiset johdot, mahdolliset rasitteet ja muut käyttöoikeudet.

Alueen ensimmäinen tonttijako on maksuton ja se tehdään kerralla joko koko kortteliin tai isoissa kortteleissa osakortteleittain. Tonttijaon muutoksen kustannukset peritään kiinteistötoimitusten taksan mukaisesti lähtökohtaisesti tonttijaon muutoksen hakijalta.