Tarkenna hakua

Yleisen alueen lohkominen

Yleisen alueen lohkomisessa erotetaan kiinteistöksi asemakaavassa yleiseksi osoitettu alue, kuten katu tai puisto. 

Kaupunki saa yksityisessä omistuksessa olevat, ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa suoraan yleisen alueen lohkomisella. Katualueen haltuunotossa maanomistaja on lain nojalla velvollinen luovuttamaan katualueen tiettyyn rajaan asti ilmaiseksi. Katualueella olevista rakennuksista, puista, istutuksista ja laitteista maksetaan maanomistajalle aina täysi korvaus. Yleisen alueen lohkomista voi kaupungin lisäksi hakea myös yksityinen maanomistaja. 

Asemakaavan mukaiset puistot, tietyt erityisalueet sekä muut kuin ensimmäisen asemakaavan mukaiset kadut kaupunki on velvollinen hankkimaan maanomistajilta joko vapaaehtoisten luovutusten, tilusvaihtojen tai lunastusten kautta.