Tarkenna hakua

Rakennuslupakartta on uudisrakentamista varten

Rakennuslupakartta on uudisrakentamista varten tarvittava kartta- ja otekokonaisuus.

Tuote sisältää kantakarttaotteen, kunnallisteknisen otteen, josta ilmenee rakennetut vesi- ja viemärijohdot sekä sadevesiviemärit korkeustietoineen ynnä materiaali-/kokotietoineen, kiinteistörekisteriotteen, kaavaotteen merkkien selityksineen, tonttikartan (asemakaava-alueella) sekä mahdolliset rakentamistapaohjeet.