Tarkenna hakua

Kaarinan kaupunginkirjaston kokoelmapolitiikka ja aineiston valintaperusteet

Tämä on tiivistelmä kirjaston kokoelmapolitiikasta. Lyhentämättömään versioon voi tutustua tämän tekstin lopussa olevasta linkistä. Kirjaston kokoelmapolitiikka määrittelee, millaista aineistoa kirjastoon hankitaan ja millä perusteella. Se määrittelee myös kuinka kirjaston kokoelmaa ylläpidetään ja kehitetään. Jokaiselle Kaarinan kaupunginkirjaston toimipisteelle on laadittu oma kokoelmapolitiikka.

Kokoelmapolitiikan laatiminen 

Kokoelmapolitiikan lähtökohtana on sivistyksellinen tasa-arvo. Kokoelman tulee tarjota asiakkaille tietoa, elämyksiä ja virkistystä sekä tukea opiskelua ja harrastustoimintaa. Kokoelman tulee olla riittävän kattava, vastata kysyntää ja antaa mahdollisimman ajantasaista ja oikeaa tietoa.

Kokoelmapolitiikan laatiminen aloitetaan tutkimalla kunnan väestörakennetta, kirjaston asiakkaita, kirjaston tarjoamia palveluita, paikallisia tarpeita sekä kirjaston asemaa kirjastoverkossa. Eri kirjastojen kokoelmaa kehitetään vastaamaan kyseisen kirjaston profiilia.

Vastuu kokoelmapolitiikasta 

Vastuu kokoelmapolitiikasta on kirjastotoimen johtajalla. Käytännön työ on delegoitu vastuullisille informaatikoille, kirjastonhoitajille ja kirjastovirkailijoille.

Määrärahat ja hankintakiintiöt

Aineistomäärärahat jaetaan vuoden alussa pääkirjaston eri osastoille sekä lähikirjastoille edellisen vuoden lainauksen, hankinnan ja kokoelman mukaan. Aineistoa voidaan hankkia tämän kiintiön asettamissa rajoissa. Vain lehtihankintoihin osoitetaan määrärahat erikseen. 

Aineiston hankinta

Aineistotilaukset tehdään sähköisesti. Hankintapaikat kilpailutetaan yhteistyössä Vaski-kirjastojen kanssa. Kysynnän ollessa suurta kappalemääriä lisätään tai Jokeri-kappaleita lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Maksuton ja kirjastolle lahjoitettu aineisto 

Maksuttoman ja lahjoitetun aineiston kohdalla kirjasto päättää, sopiiko aineisto kokoelmaan ja onko se kokoelmapolitiikan mukaista.

Asiakkaiden hankintaehdotukset ja valitukset

Asiakkaiden hankintaehdotukset sekä kokoelmaa koskevat valitukset pyydetään kirjallisena. Asiakkaiden hankintaehdotukset toteutetaan, mikäli ne ovat kokoelmapolitiikan mukaisia. Valitukset käsittelee kirjastotoimen johtaja.

Kokoelman huolto

Kokoelman huolto on aineiston arviointia, karsintaa ja varastointia mutta myös aineiston esillepanosta, järjestyksestä ja fyysisestä kunnosta huolehtimista.

Poistoperusteita ovat aineiston vanhentuminen, vähäinen käyttö ja huonokuntoisuus. Tilanpuutteen vuoksi lehdet poistetaan nopeasti. Sanomalehtiä säilytetään 1-3 kuukautta ja aikakauslehtiä 1-2 vuotta. Kirjaston varastoon siirretään teoksia, joiden käyttö on vähäistä tai sesonkiluonteista. 

Kokoelman arviointi

Kokoelmien arvioinnin pohjana ovat kirjaston tilastot, asiakaskyselyt ja asiakaspalaute. Kokoelmia arvioidaan jatkuvasti myös käytännön työssä: hyllytyksessä, lainauksessa, palautuksessa ja varausten seurannassa. Myös Vaskin yhteiset kokoelmalinjaukset ja -projektit toimivat kokoelman arvioinnin välineinä.

Kaarinan pääkirjaston kokoelmapolitiikka

Kirjaston nykyinen kokoelma

Nykyinen kokoelma kattaa kaikki yleisen kirjaston normaalit aihealueet ja materiaalityypit. Erityisesti on kuitenkin kiinnitetty huomiota paikallisten oppilaitosten tarvitsemaan aineistoon, dvd-elokuviin sekä pop- ja rockmusiikin kokoelmaan. Kokoelma on pääosin suomenkielinen. 

Aineiston yleiset valintaperusteet


Aineiston valinnassa otetaan huomioon 

 • aineiston sisällön laatu, ajankohtaisuus ja kotimaisuus

 • asiakasryhmien tarpeet ja kysyntä sekä kirjaston asema kirjastoverkossa ja kirjaston yhteistyökuviot

 • kokoelman uusiutuvuus ja kokoelmapoliittiset linjaukset: puutteet kokoelmassa, kokoelman jonkin osan täydentäminen

 • aineistolajit: perinteistä tallennetta, kirjaa, suositaan. Muuten suositaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaa muotoa. Tässäkin kysyntä on olennainen tekijä esimerkkinä musiikki ja DVD-elokuvat.

 • kielet: ruotsi ja englanti

 • Vaskin yhteiset kokoelmalinjaukset 

Kaunokirjallisuuden valintaperusteet

Kaunokirjallisuudesta hankitaan asemansa vakiinnuttaneiden kirjailijoiden teokset. Myös esikoisteoksia tai muuten huomiota herättäneitä teoksia hankitaan. Kaunokirjallisuuden valinnassa huomioidaan myös vaihtoehtoinen kirjallisuus.

Runohankinnoissa huomioidaan erityisesti Runo-Kaarina ja esikoiskokoelmat. Ruotsin- ja englanninkielisestä kaunokirjallisuudesta hankitaan alkukielistä ja kysyttyä aineistoa.

Tietokirjallisuuden valintaperusteet

Suomenkielisestä tietokirjallisuudesta hankitaan arkielämän keskeinen aineisto sekä eri alojen perusteokset ja yleistajuiset teokset. Erityisalojen aineistoa hankitaan harkiten. Ammattiopisto Livian kurssikirjoja hankitaan. Ruotsinkielisiä tietokirjoja hankitaan suppeasti. Muilla kielillä tietokirjallisuutta hankitaan vain, jos alalta ei ole suomen- tai ruotsinkielistä kirjallisuutta.

Musiikin valintaperusteet 

Pop- ja rockmusiikin valinnassa painopiste on kotimaisessa musiikissa. Muuta musiikkia hankitaan valikoiden sekä kysynnän mukaan. Musiikkikirjoista hankitaan suomenkielisiä teoksia ja vieraskielisistä vain, jos aiheesta ei ole suomenkielistä kirjallisuutta. Nuottihankinnoissa painopiste on pop- ja rockmusiikissa ja laulukokoelmissa. Soitonoppaita hankitaan suosituimmille soittimille. DVD-levjä hankitaan valikoidusti tarjonnan mukaan. Musiikkilehdistä tilataan tärkeimmät kotimaiset ja muutama vieraskielinen pop- ja rock-lehti.

Muun aineiston ja lehtien valintaperusteet 

Suomenkielisistä äänikirjoista hankitaan kaikki ilmestyvä aineisto. Englannin- ja ruotsinkielisiä äänikirjoja hankitaan valikoiden. Kielikursseja hankitaan opiskelu- ja harrastustarpeisiin. DVD-muodossa hankitaan klassikkoja ja viihdettä sekä palkittuja ja laadukkaita elokuvia ja tv-sarjoja. Myös tietoteoksia, kuten dokumenttielokuvia ja oopperoita, hankitaan DVD-muodossa. DVD-levyjä hankitaan pääsääntöisesti yksi kappale.

Sanomalehdistä tilataan valtakunnalliset päälehdet ja paikallislehdet. Aikakauslehdistä tilataan tärkeimmät yleislehdet ja eri alojen päälehtiä. Vieraskielisistä lehdistä tilataan valtakielistä 1-2 lehteä, jotka ovat jollain erikoisalalla tärkeitä. Vieraskielisenä tilataan esimerkiksi musiikki- ja sisustuslehtiä.

Vaskin verkkokirjaston kautta asiakkaiden käytettävissä on e-lehtiä, e-kirjoja ja tietokantoja.

Lasten- ja nuorten aineisto 

Lasten- ja nuorten kaunokirjallisuudesta hankitaan lähes kaikki tarjolla olevat kirjat, pääpaino on suomenkielisessä materiaalissa. Myös ruotsin- ja englanninkielistä materiaalia hankitaan. Kuvakirjoissa huomioidaan erityisesti tarina ja kuvitus. Helppolukuisia kirjoja, kirjavinkkarin vinkkaamia kirjoja, Ketunkierros-lukudiplomikirjoja sekä Kirjava Kettu -ehdokaskirjoja hankitaan useita kappaleita. 

Kirjastoon hankittavien lasten ja nuorten DVD-levyjen ja konsoli- sekä tietokonepelien on oltava sisällöltään ikäryhmälle sopivia.

Kirjastoon ei hankita

 • väitöskirjoja, komiteamietintöjä, vieraskielistä tieteellistä kirjallisuutta

 • ammattikirjallisuutta

 • antikvaarista aineistoa

 • ihmisarvoa loukkaavaa tai rasistista aineistoa

 • rikokseen yllyttävää aineistoa

 • klassisen musiikin pienoispartituureja

 • vieraskielistä musiikkikirjallisuutta

Piikkiön lähikirjaston kokoelmapolitiikka 

Piikkiön kirjasto toimii perhekirjastona ja toiminnassa on panostettu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Kirjaston kokoelmassa pyritäänkin painottamaan lasten ja nuorten aineistoa. Kirjastoon hankitaan 50 % lasten ja nuorten aineistoa ja 50 % aikuisten aineistoa.  

Lasten ja nuorten kokoelmaan hankitaan suomenkielistä kirjallisuutta. Valikoiden hankitaan musiikkiaineistoa, äänikirjoja, sarjakuvia, kansanrunoutta, näytelmiä ja lehtiä. Lasten kokoelmaan ei hankita vieraskielistä aineistoa. Nuorten kokoelmaan hankitaan valikoiden englanninkielistä aineistoa. 

Aikuisten kokoelmaa luonnehtii suomenkielisyys, uusiutuvuus ja ajankohtaisuus. Kokoelman painopiste on kaunokirjallisuudessa. Valikoiden hankitaan runoja, kansanrunoutta, äänikirjoja, elokuvia ja sarjakuvia. Vanhusten tarpeisiin hankitaan isotekstisiä ja selkokirjoja sekä äänikirjoja. Tietokirjallisuutta hankitaan suppeasti.  

Aikakauslehtiä tilataan melko laajasti: etupäässä yleisaikakauslehtiä ja harrastelehtiä. Sanomalehdistä tilataan paikallislehdet ja suurimmat valtakunnalliset lehdet.

Littoisten lähikirjaston kokoelmapolitiikka 

Littoisten kirjasto toimii perhekirjastona ja Kotimäen koulun koulukirjastona, joten kirjastoon hankitaan pääasiassa suomenkielistä lasten ja nuorten aineistoa. Pääsääntöisesti aineistoa hankitaan yksi kappale. Vinkatuista ja suosituista kirjoista hankitaan useita kappaleita kysynnän mukaan. Aikuisten osastolle hankitaan kaunokirjallisuudesta kotimaiset ja ulkomaiset suosikit sekä tietokirjallisuudesta yleisiä teoksia.

Lehdistä hankitaan paikalliset sanomalehdet sekä suosituimpia naistenlehtiä, yleisaikakauslehtiä ja harrastelehtiä.  Kokoelmaan voidaan hankkia aikuisten perhe-elokuvia, kielikursseja, CD-levyjä, romppuja ja vieraskielistä kirjallisuutta.

Koulukirjastojen kokoelmapolitiikka ja aineiston valintaperusteet 

Koulukirjastoissa kokoelman tarkoituksena on palvella mahdollisimman hyvin koululaisten tarpeita. Aineiston valinnassa huomioidaan koulukirjaston käyttäjien ikä ja lukutaito. Erityisesti helppolukuisia kirjoja hankitaan tukemaan koululaisten lukutaidon kehittymistä. 

Koulukirjastoissa aineiston hankinnassa suositaan kirjoja, mutta kokoelmiin voidaan hankkia myös muuta lasten- ja nuorten aineistoa, mikäli se ei ole ristiriidassa koulukirjaston oman kokoelmapolitiikan kanssa.