Tarkenna hakua

Maksuttomat tietokannat - yhteiskunta

Yhteiskuntaan liittyviä tietokantoja

SUOMI.FI
Arkielämässä tarvittavaa tietoa ja julkishallinnon palveluita.

EDUSKUNTA.FI
Eduskunnan julkiselta palvelimelta voi hakea useista eri tietokannoista valtiopäiväasiakirjoja (osa jo vuodesta 1991), tietoja asioiden käsittelyvaiheista, kansanedustajista, toimielimistä sekä muista valtioelimistä. Tietoja viedään palveluun vähintään kerran päivässä, joitakin tietoja päivitetään lähes reaaliaikaisesti.

EDUSKUNTASANASTO
Eduskuntasanasto sisältää eduskuntaan, sen toimintaan, organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvän keskeisen käsitteistön. Mukaan on otettu myös eduskuntavaaleihin, säädöksiin, valtion talousarvioon ja EU-asioiden käsittelyyn liittyviä käsitteitä, jotka ovat eduskunnan näkökulmasta tärkeitä. Eduskuntasanastossa on noin 600 käsitettä.

ELKI
Voi hakea asiantuntijoiden valikoimia Internet -palveluja oikeuden, politiikan ja hallinnon alueilta.

EU-tietoa 
Euroopan unionin viralliset kotisivut. Johdatus EU:n eri tomielimiin löytyy Euroopan unioni lyhyesti -sivustolta.

EUR-LEX
Portaali mm. Euroopan Unionin lainsäädäntöön.

FINLEX
Oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu. Sisältää lainsäädäntöä, valtiosopimuksia, viranomaisnormeja ja tuomioistuinten oikeuskäytäntöjä.

STAT.FI
Tilastokeskuksen maksuttomat tietokannat